Monthly Archives Styczeń 1970

Wyniki badań E. L. Cowena

W 1964 roku H. J. Eysenck i R. Willett (H. J. Eysenck, 1964) zestawili wyniki kilkudziesięciu prac, w których starano się uchwycić różnice w poziomie sprawności, jakie zachodzą w zależności od siły pobudzenia. Już liczebność tych badań świadczy o zainteresowaniu zagadnieniem, a tabela wymienionych autorów prowadzi do ogólnego wniosku, iż wysokie pobudzenie ułatwia wykonanie niektórych zadań, wymagających m. in.. zapamiętywania znaków i związków, jakie między nimi zachodzą, różnicowania bodźców, przeprowadzania niektórych operacji myślowych. Tak jednak dzieje’się tylko w części przypadków. Niektóre bowiem wyniki uwzględnione w tabeli wskazywały na pogorszenie sprawności, co dotyczyło koordynacji spostrzegania i wykonywania czynności ruchowych, a również myślenia logicznego i innych działań.

czytaj dalej

SPRAWNOŚĆ DZIAŁANIA W SYTUACJACH TRUDNYCH CZ. II

Już bowiem potoczne obserwacje dostarczają przykładów wysokiej sprawności w stanach zagrożenia wyzwalających silny strach. Zdarza się mianowicie, że np. kierowca, który czuje się niepewnie w ruchliwym, obcym mieście, i niepewność ta zdaje się obniżać sprawność jego działania, potrafi w innych okolicznościach wykonać bezbłędnie trudny manewr. I to właśnie w okolicznościaęh, które nie wywołują „pewnego zalęknienia”, lecz silny strach, np. na widok nagle pojawiającego się dziecka, które wybiega wprost pod koła samochodu. Na podstawie tego przykładu nic nie można wnosić o ewentualnym dodatnim wpływie skrajnej emocji na sprawność działania, ale jednak nasuwa się takie przypuszczenie. Wiadomo natomiast dobrze, że w szeregu przypadków strach działa wyraźnie destrukcyjnie. Przejście po szerokim gzymsie do sąsiedniego domu bywa jedyną drogą ucieczki w czasie pożaru, a przecież świadomość tego, że trzeba iść na zewnątrz domu na dużej wysokości może porazić zdolność działania, i to nawet gdy sprowadza się ono do prostych czynności ruchowych. Strach więc pomaga w działaniu czy je utrudnia?

czytaj dalej

Infantylne pragnienia są ciągle żywe i nienasycone

Najczęściej w „dawaniu do zrozumienia”, że jest się silniejszym, bogatszym, inteligentniejszym, w dumie z lepszego samochodu, ładniejszego mieszkania, zdobyciu bardziej atrakcyjnego partnera życiowego.

czytaj dalej

Uwagi Morrisa o terapii implozywnej – kontynuacja

Obrazy KARY obejmują obrazy karania pacjenta, obrazy, w których ktoś zachowuje się wobec niego agresywnie, wrogo. Obrazy, w których pacjent robi coś według niego zabronionego, za co spotyka go kara i potępienie.

czytaj dalej