Monthly Archives Maj 2015

Warunki do spełnienia przy autosugestii i treningach relaksacyjnych

Treningi relaksacyjne i autosugestia wymagają tak jak! wszystkie sposoby pracy nad rozwojem własnej osobowości spełnienia kilka warunków, po to aby można było z nich odnieść praktyczną korzyść w codziennym życiu.

czytaj dalej

Stosowanie autosugestii

Praktyczne stosowanie autosugestii dla formowania obrazu siebie wymaga kilku warunków: – wolnego czasu, około 15 – 30 minut, w którym jesteśmy całkowicie sami i nie mamy żadnych pilnych spraw do załatwienia. Siadamy wygodnie w fotelu lub kładziemy się na kanapie i staramy się osiągnąć stan wewnętrznego rozluźnienia, relaksu, dekoncentracji. Jest to stan, w którym nasze mięśnie są rozluźnione i staramy się żadnej myśli nie poświęcać naszej uwagi, pozwalamy na „wałęsanie się” po świadomości różnym myślom i obrazom, aż staną się nikłe, ledwo zaznaczone.

czytaj dalej

Forma obrony przed lękiem – kontynuacja

Inną infantylną formą obrony przed lękiem jest forma określana przez Horney jako „narkotyzowanie lęku”. Narkotyzowanie lęku występuje w najprostszej postaci jako oszałamianie się alkoholem, a w bardziej subtelnych postaciach jako oszałamianie się zaspokojeniem jakiejś innej własnej potrzeby.

czytaj dalej

Przykłady stosowania racjonalno-emocyjnej terapii w codziennym życiu

Jak już wspomniałem, zwolennicy racjonalno-emocyjnej terapii stosują ją do rozładowania różnych problemów i trudności przystosowania. Wszędzie zasada ogólna jest ta sama: działa się na przekonania, myśli i filozofię życiową pacjenta. Jednak szczegóły tych działań różnią się w zależności od indywidualnego problemu.

czytaj dalej

Zwalczanie lęku metodą desentyzacji – kontynuacja

Szukając nowej metody redukcji lęku natrafił on na prace Jacobsona, w których ten propagował metodę relaksacji mięśni jako sposób na redukcję zachowań lękowych. Skojarzywszy pomysły Jacobsona ze swoimi obserwacjami nad zachowaniem się kotów i redukcją ich lęku pod wpływem jedzenia, Wolpe opracował podstawy metody redukcji lęku, w której redukuje się lęk u ludzi za pomocą wprowadzania ich organizmu w stan relaksu.

czytaj dalej

TEMPERAMENT I TYP PSYCHICZNY

Według Strelaua jest zespołem formalnych, biologicznie uwarunkowanych i względnie stałych cech zachowania: siły (wielkości) i czasu (szybkości) reagowania. Podstawę fizjologiczną temperamentu stanowią wrodzone właściwości układu nerwowego (ośrodkowego i obwodowego) oraz czynności gruczołów wydzielania wewnętrznego.

czytaj dalej

Typowe odmiany reakcji lękowych

Obserwacje dokonywane przez lekarzy praktyków, przez lekarzy w szpitalach polowych w czasie walk na froncie pouczają nas, że lęk może przejawiać się w postaci wielu psychofizjologicznych symptomów, które niespecjalista bierze zupełnie za coś innego. Dzieje się tak dlatego, że napięcie fizjologiczne organizmu szuka sobie najdogodniejszych kanałów ujścia, i dlatego, że człowiek chciałby jakoś „uzasadnić” sobie przeżywanie nieokreślonego niepokoju przez wyzwalanie w organizmie symptomów odpowiedniej choroby, jakiej „można się bać”.

czytaj dalej