Monthly Archives Czerwiec 2015

NIE TRACIC Z OCZU WARTOŚCI I GODNOŚCI CZŁOWIEKA JAKO CZŁOWIEKA

„Powracam obecnie do tego, by cię przestrzec oraz zachęcić, żebyś nie dopuścił do upadku czy osłabienia polotu twojej duszy. Zachowaj go i utwierdź, by to, co jest polotem, przekształciło się w trwałą właściwość duchową.” (Seneka, 1961, s. 57).

czytaj dalej

Rady Walkera

MUSIMY BYĆ KOCHANI PRZEZ KAŻDEGO CZŁOWIEKA I KAŻDY CZŁOWIEK MUSI APROBOWAĆ TO, CO ROBIMY. Jeżeli jesteśmy głęboko przekonani o słuszności tej zasady i jeżeli zdarzy się, że ktoś nas nie aprobuje lub ujawnia wobec nas swoją wrogość, lub wydaje się nam, że nas nie aprobuje lub ujawnia wobec nas swoją wrogość – odczuwamy lęk i niepokój.

czytaj dalej

IZOLOWANIE SIĘ OD TŁUMU, POSPOLITOŚCI, NIEŁADU

„Aczkolwiek można do pewnego stopnia zapewnić sobie bezpieczeństwo wobec ludzi przy pomocy takich środków, jak siła i bogactwo, to jednak najpewniejsze bezpieczeństwo gwarantuje życie spokojne, z dala od po spólstwa.” (Diogenes Laertios, 1948, s. 653 – 654).

czytaj dalej

Oskarżanie siebie

Oskarżanie siebie to następna grupa symptomów osoby idealizującej siebie. Za co się oskarża? Za niewypełnianie stawianych sobie wymagań, za brak np. odwagi, zręczności, opanowania, siły woli.

czytaj dalej

Uprawianie racjonalno-emocyjnej terapii

Widzimy z tego krótkiego przykładu, że oddziaływanie na pacjenta odbywa się przez oddziaływanie na jego procesy myślowe. Terapeuta wydobywa sprzeczności tkwiące w przekonaniach pacjenta lub pobudza go, aby sam na takie sprzeczności wpadł.

czytaj dalej

Słownik ważniejszych pojęć psychologicznych cz. II

CHARAKTER. Jest to według Robacka względnie trwała psychofizyczna dyspozycja do otamowywania instynktownych impulsów zgodnie z uznawanym zespołem reguł. Zwolennicy orientacji psychoanalitycznej, np. Blum, Fenichel, rozumieją przez charakter względnie stały sposób przystosowania lub kombinację sposobów przystosowania się EGO do nacisków zewnętrznego świata i wymagań SUPEREGO. Psychoanalitycy wyróżniają 4 odmiany charakterów: oralny, analny, falliczny, genitalny.

czytaj dalej

Pokonywanie emocji

Kiedy ogarnie cię lęk, nie wpadaj w panikę i POZWÓL PŁYNĄC CZASOWI. OBSERWUJ SWÓJ LĘK. Próbuj ocenić go w skali od 1 do 10 i określ jego natężenie, obserwuj, jak lęk się zmienia. OCZEKUJ, że lęk NIE będzie się dalej zwiększał. Nie próbuj ZUPEŁNIE POZBYĆ się lęku. Zmierzaj jedynie do REGULOWANIA JEGO NATĘŻENIA, do niezwiększania go i do jego zmniejszania.

czytaj dalej

Ćwiczenia eutonii – dalszy opis

Po tym doświadczeniu staramy się wczuwać w ŚRODEK ciała, w przestrzeń MIĘDZY SKÓRĄ, w WEWNĘTRZNE JAMY CIAŁA. Wczuwamy się w górną część uda, ale wczuwamy się jakby w ,,rurę”, w to, co w środku pokrytego skórą i mięśniami uda.

czytaj dalej

Pojęcie i charakterystyka obrazu siebie

We współczesnych psychologicznych pracach dotyczących obrazu siebie natrafiamy na różne określenia tego elementu struktury osobowości i na wyliczanie różnych właściwości obrazu siebie.

czytaj dalej

Odczuwanie lęku jest czymś osobliwym

Najprostszym sposobem stosowania tolerancji wobec własnych stanów lękowych jest, po pierwsze, przyznanie się przed sobą do odczuwania lęku w określonej sytuacji. Samo takie przyznanie się przynosi zazwyczaj duży spadek napięcia fizjologicznego. Dalszym krokiem jest mówienie o tym z bliskimi sobie osobami. Chapman zaleca nie tylko zachęcanie do mówienia o własnych stanach lękowych, ale przemyślenia i omówienia z lekarzem ich tła psychicznego, „przemyślenia” swojego życia, zorientowania się w trudnościach własnego codziennego życia (Chapman, 1973, s. 59 – 61).

czytaj dalej

PERCEPCJA I POSTAWA

PAMIĘĆ. Pamięć według Meumanna jest tendencją do pojawiania się w świadomości wyobrażeń i do odnawiania się wrażeń i wyobrażeń. Pojawienie się i odnawianie wrażeń i wyobrażeń dokonuje się bądź „własną mocą”, bądź przy pomocy innych wyobrażeń.

czytaj dalej

Wspomaganie procesu desentyzacji odpowiednimi wyobrażeniami

Meichenbaum modyfikował technikę systematycznej desentyzacji w ten sposób, że polecał pacjentowi wyobrażać sobie, po serii wyobrażeń wyzwalających lęk, obrazy zachowania, w których pacjent widzi siebie, jak ZWALCZA SWÓJ LĘK W JAKIEJŚ PODOBNEJ DO WYOBRAŻONEJ SYTUACJI ŻYCIOWEJ.

czytaj dalej

Psychiczna operacja

Ważnym elementem techniki budowania pozytywnego obrazu siebie jest dokonanie na sobie tak zwanej „psychicznej operacji”. Operacja ta polega na niepotępianiu siebie za nieudane własne działanie, na zmniejszaniu wrażliwości na możliwe niepowodzenia i stresy życia oraz na zaleczaniu dawnych ran i „blizn życia”.

czytaj dalej

Praktyczne ćwiczenia zmieniania obrazu siebie

Maltz podkreśla, że praktyczne ćwiczenia formowania nowego obrazu siebie muszą być wykonywane REGULARNIE, a następnie aktywnie i z ZAANGAŻOWANIEM. Kiedy wykonujemy ćwiczenia aktywnie i z zaangażowaniem, kiedy doświadczamy nowych rzeczy, tworzą się w korze mózgowej, w naszym układzie nerwowym nowe połączenia między ośrodkami sterującymi naszym działaniem i obrazami naszego działania. Wyobrażenia określonych czynów i działań skojarzone z pozytywnymi uczuciami prowadzą do łatwiejszego urzeczywistnienia tych działań i zachowań.

czytaj dalej