Monthly Archives Lipiec 2015

WOLA, ZACHOWANIE I WYMIAR OSOBOWOŚCI

Przez wolę można rozumieć – uwzględniając różne teorie woli – jakąś hipotetyczną dyspozycję, cechę, siłę organizującą, dzięki której człowiek może:

czytaj dalej

Skuteczność psychoterapii implozywnej i teoria jej oddziaływania

Istnieje wiele doniesień i publikacji dotyczących skuteczności i teorii działania terapii implozywnej. Smith i współautorzy omawiają kilkanaście takich publikacji dotyczących porównywania skuteczności terapii implozywnej i innych technik psychoterapeutycznych, np. psychoterapii podtrzymującej i zmierzającej do uzyskania wglądu oraz psychoterapii odczulającej.

czytaj dalej

Analiza transakcyjna jako metoda autopsychoterapii cz. II

Podstawą analizy transakcyjnej jest hipoteza, przyjmowana zresztą przez większość współczesnych badaczy osobowości i terapeutów, według której na aktualne zachowanie człowieka wywierają decydujący wpływ jego doświadczenia z kilku pierwszych lat dzieciństwa.

czytaj dalej

Tolerancja dla własnych stanów lękowych a uspokajanie siebie cz. II

Żołnierz znajduje się w położeniu dogodniejszym, jeżeli boi się i może przyznać się do swego niepokoju, zarówno przed samym sobą, jak i przed dowódcami i kolegami, jeżeli wie, że taka postawa nie spotka się z pogardą i odrzuceniem, pod warunkiem, że stara się przezwyciężyć lęk.

czytaj dalej

Posiadanie zbyt wyidealizowanego obrazu siebie

Głównym objawem zbyt wyidealizowanego obrazu siebie jest nienawiść i pogarda dla siebie. Dla siebie takim, jakim się jest. Przesadnie wyidealizowany obraz siebie staje się układem odniesienia, z jakim człowiek porównuje siebie, to, co robi, myśli i czuje. Nie porównuje siebie z innymi podobnymi mu ludźmi, ale z jakimś wymyślonym przez siebie idealnym wzorem. Porównywanie siebie z takim wzorem prowadzi z reguły do deprecjacji siebie, do pogardy i nienawiści do siebie.

czytaj dalej

Ćwiczenia relaksacyjne według Maltza

Ćwiczenia relaksacyjne proponowane przez Maltza polegają w pierwszym etapie na systematycznym świadomym rozluźnianiu poszczególnych partii mięśni ciała, a następnie na wywoływaniu w swojej wyobraźni czterech grup wyobrażeń, które stan odprężenia pogłębiają.

czytaj dalej

„Dorosły” jako element struktury osobowości

Na DOROSŁEGO w naszym aparacie psychicznym składają się te wszystkie zapisy doświadczeń dziecka, które są związane z ujawnianiem przez niego samodzielności, badaniem rzeczywistości, manipulowaniem sobą rzeczami i ludźmi. Tworzenie tej warstwy osobowości zaczyna się pod koniec pierwszego roku życia. Kiedy dziecko staje się starsze, zaczyna ,,sprawdzać” słuszność nakazów i zakazów, jakimi bombardują je rodzice.

czytaj dalej

Budowanie dojrzałego, pozytywnego obrazu siebie

Formowanie dojrzałego, pozytywnego obrazu siebie jest bodaj najważniejszą rzeczą w ramach uprawiania higieny psychicznej i autopsy- choterapii. Dzieje się tak dlatego, że nasz obraz siebie, nasze mniemanie o sobie jest jedną z największych „sił” osobowości regulujących postępowanie.

czytaj dalej

Budowanie dojrzałego, pozytywnego obrazu siebie – kontynuacja

Podstawowe zręby obrazu siebie formują się w ciągu kilku pierwszych lat życia dziecka. Doświadczenia kilku pierwszych lat życia decydują o tym, czy nastawienie do siebie i do świata będzie optymistyczne, ufne, akceptujące, czy mniemanie o sobie będzie nacechowane niewiarą w siebie, nieufnością do ludzi i świata, deprecjonowaniem siebie, poczuciem mniejszej wartości.

czytaj dalej

UMIEJĘTNOŚĆ OBNAŻANIA POZORNYCH WARTOŚCI CZ. II

„Często przypominaj sobie tych, którzy z jakiegoś powodu zbytnio się unosili i tych, którzy do najwyższego doszli stopnia czy to sławy czy nieszczęść, czy nieprzyjaźni, czy jakichkolwiek losów. Następnie zadaj sobie pytanie: Gdzie też to wszystko teraz? – Dym, popiół, baśń albo nawet już i baśnią nie jest.” (Marek Aureliusz, 1948, s. 223).

czytaj dalej

UCZENIE SIĘ

Jest to proces nabywania nowych względnie trwałych modyfikacji zachowania pod wpływem ćwiczenia, treningu, doświadczenia, własnej aktywności, powtarzania się określonych sytuacji (Hilnard E. R., Marquis D. G.)!

czytaj dalej

Wypowiedzi filozofów i moralistów cz. III

TRZEBA UMIEĆ SPOJRZEĆ NA SIEBIE I CODZIENNE KŁOPOTY Z DYSTANSU, Z INNEJ PERSPEKTYWY. WIDZIMY WTEDY ICH MIAŁ- KOSC I POZORNĄ WAŻNOŚĆ.

czytaj dalej

Zabiegi proponowane przez Maltza

Na ogół sądzi się, że akceptacja siebie oznacza pogodzenie się ae swoimi brakami i wadami. Taki rodzaj akceptacji siebie miałby każdy, leń, nieuk czy człowiek, który robi drobne świństwa. Ludzie ci „akceptują” siebie, godzą się ze swoim postępowaniem.

czytaj dalej

Analiza transakcyjna jako metoda autopsychoterapii

Analiza transakcyjna jest metodą psychoterapii, której idei można dopatrzyć się w pewnych wypowiedziach Adlera i sformułowaniach Sullivana. Metodę tę zaczęto praktycznie stosować w latach sześćdziesiątych naszego stulecia. Główną zasługę w opracowaniu tej metody i wprowadzeniu jej do praktyki terapeutycznej ma Eric Berne. Berne znany jest jako autor głośnej książki, propagującej analizę transakcyjną, której tytuł brzmi: „GRY, W KTÓRE SIĘ BAWIMY”.

czytaj dalej