Monthly Archives Lipiec 2015

Praktyczne ćwiczenia wyobraźni zalecane przez Maltza

Postaraj się, radzi Maltz, każdego dnia znaleźć pół godzinki czasu, w jakimś spokojnym miejscu, gdzie ci nikt i nic nie będzie przeszkadzało. Usiądź wygodnie i odpręż się jak możesz najgłębiej. Następnie przymknij oczy i staraj się wyobrażać sobie różne sytuacje i zdarzenia swojego życia jak najbardziej wyraziście, szczegółowo, plastycznie, żywo, we wszystkich szczegółach. Staraj się przypominać sobie i wyobrażać wszelkie najdrobniejsze szczegóły: kształty, barwy, zapachy, smaki, hałasy, słowa, dźwięki. Jeżeli wyobrażasz sobie ludzi, staraj się widzieć najdokładniej ich miny, gesty, ruchy, słyszeć ich słowa. To, co przeżywasz, staraj się widzieć i czuć.

czytaj dalej

Pozytywne wyobrażenia własnego działania

Metoda Maltza blokuje „niewłaściwe” programy, a z drugiej strony tworzy programy „optymalnego” działania. Pobudzanie do optymalnego działania odbywa się drogą wytwarzania specyficznych KOMPLEKSÓW wyobrażeniowo-uczuciowych, które działają bezpośrednio na ośrodki sterujące naszym zachowaniem i pobudzają nas bez udziału naszej świadomości i woli do określonych celowych zachowań.

czytaj dalej

REZYGNACJA, GODZENIE SIĘ Z NIEUNIKNIONYM

„Ilekroć śmierć wyda ci się złą rzeczą, pomyśl sobie od razu, że unikanie zła jest wprawdzie obowiązkiem człowieka, sama śmierć jednak jest koniecznością nieuniknioną.” (E p i k t e t, 1961, s. 86).

czytaj dalej

Napięte mięśnie ciała są wyrazem nastawienia obronnego jednostki

Stan głębokiego relaksu, w jakim uprawia się medytację, powoduje rozluźnienie mięśni zarówno szkieletowych, jak i mięśni wewnątrz ciała. Rozluźnienie mięśni powoduje rozładowanie emocji, które były z napięciem tych mięśni związane.

czytaj dalej