Monthly Archives Sierpień 2015

Psychiczna operacja – kontynuacja

Nie wolno opancerzać się przesadnie przeciw drobnym stresom życia. Kiedy żyjemy w takim pancerzu, wprawdzie nie czujemy urazów i ukłuć życia, ale stają się nam niedostępne nowe przeżycia, kontakty, możliwości własnego rozwoju.

czytaj dalej

Pozbywanie się pesymistycznych myśli i oczekiwań cz. II

Wynalazca amerykański profesor Elmer Gates pisze, że wyobrażanie sobie przyjemnych rzeczy, koncentrowanie się na przyjemnych wyobrażeniach i wspomnieniach działa jako psychiczna „gimnastyka”. Gimnastyka ta jest równie ważna jak trening fizyczny dla utrzymania się w dobrej formie fizycznej.

czytaj dalej

Stanisław Groff i jego doświadczenie

Terapia Janowa polega między innymi na stwarzaniu pacjentowi takich sytuacji, aby mógł robić to, co było zabronione we wczesnym dzieciństwie. Tego rodzaju doświadczenia aktywizują stare wyparte uczucia i rozładowują je.

czytaj dalej

Technika budowania pozytywnego wyobrażenia o sobie cz. II

Maltz pisze, że duża liczba kobiet w wieku 35 – 45 lat ma obraz siebie jako kogoś nieatrakcyjnego, wzbudzającego w ludziach niechęć, mimo że inni ludzie, kobiety i mężczyźni, spostrzegają je jako atrakcyjne.

czytaj dalej

Impulsy i czyny autodestrukcyjne

Horney wymienia wiele różnych zachowań, których nieświadomym motywem jest niszczenie siebie, własnego ciała, sił psychicznych, pozycji społecznej. Zachowania autodestrukcyjne, pisze Horney, mogą mieć formę ostrych chwilowych napadów lub trwać przez dłuższy czas, mogą występować jako gwałtowne czyny lub tylko jako marzenia i wyobrażenia, dotyczyć mogą spraw ważnych lub błahych.

czytaj dalej

KIEROWANIE SIĘ ZA BIEGIEM WYDARZEŃ

,,Winniśmy zabierać się do nauki nie po to, by zmieniać istniejący porzą dek rzeczy, bo to nawet nie jest dla nas ani możliwe, ani korzystne, lecz po to, żebyśmy sami siebie doprowadzili do harmonijnej zgody z biegiem wydarzeń, skoro otaczająca nas rzeczywistość jest już taka, jaką jest i z natury być musi. Bo co począć innego? Może wypada uciekać od ludzi? I jak to możliwe? A może pozostać przy nich i przeobrazić ich w innych? I kto da nam siłę po temu? Cóż więc pozostaje uczynić albo jaki znaleźć skuteczny sposób współżycia z nimi? Taki, żeby oni postępowali według własnego mniemania, a my sobie wcale niezgorzej zgodnie z naturą?” (E pik te t, 1961, s. 47-48).

czytaj dalej

Ćwiczenie pewności siebie – kontynuacja

Typowe grupy objawów niepewności siebie zawiera specjalna skala do pomiaru pewności siebie, tzw. SKALA PEWNOŚCI SIEBIE RA- THUSA. Oto typowe wypowiedzi i mniemania ludzi niepewnych siebie:

czytaj dalej

Zwalczanie lęku metodą desentyzacji

Jedną z najbardziej znanych i skutecznych technik przeciwdziałania reakcjom lękowym jest technika zwalczania lęku metodą DESENTYZACJI, ODCZULANIA. Jest to technika przeciwdziałania reakcjom lękowym, polegająca na zastępowaniu reakcji lękowych reakcjami relaksu i odprężenia. Technika zwalczania lęku metodą desentyzacji obejmuje 3 grupy zabiegów:

czytaj dalej

UZDOLNIENIA

Wyrażenie wieloznaczne. Używa się go najczęściej dla oznaczenia możności wykonania lub wyuczenia się jakiegoś zespołu skoordynowanych ruchów lub schematów reagowania mających na celu rozwiązanie stojącego przed jednostką zadania.

czytaj dalej

Odhipnotyzowywanie siebie od fałszywych wyobrażeń o sobie

Budowanie pozytywnego obrazu siebie to nie tylko umacnianie się w dobrym pozytywnym mniemaniu o sobie, uczenie się optymizmu i zaufania do siebie, to także uczenie się zmieniania zafiksowanych opinii o sobie, określeń siebie, przezwyciężanie lęków przed realnymi lub wyimaginowanymi trudnościami życia. Jest to proces odhipnotyzowywania fałszywych wyobrażeń o sobie.

czytaj dalej

Ćwiczenia relaksacyjne według Maltza cz. III

Ważnym elementem techniki budowania pozytywnego obrazu siebie i związanej z tym umiejętności osiągania sukcesu życiowego jest stosowanie kilku, jak pisze Maltz, „złotych reguł” zachowania w codziennym życiu. Oto one.

czytaj dalej

ROZMOWA ZE SOBĄ, PROWADZENIE WEWNĘTRZNEGO DIALOGU CZ. II

Te wiersze należy zachować w pamięci po to, by je praktycznie w życiu stosować, nie zaś żeby je uroczyście wygłaszać jak hymn na cześć Apollona. A znowu w gorączce mieć trzeba pod ręką zapatrywania takie, które nam są w gorączce przydatne. Nie wolno nam w czasie, kiedy nas spala gorączka, odrzucać ze wzgardą wszystkich nauk filozoficznych ani ich hurtem w niepamięć puszczać i mówić sobie: „Jeżeli kiedykolwiek zacznę ja znowu filozofować, to niechaj się stanie, co tylko się losom podoba. Teraz trzeba mi dokądś się udać i tam ciała doglądać.” – Oczywiście, jeżeli gorączka nie pójdzie tam z tobą. A co to właściwie znaczy, że ktoś uczył się filozofii? Czy nie znaczy to tyle, że się uzbrajał i hartował przeciwko wszelkim przypadkom losu? Nie rozumiesz więc może, że wypowiadasz myśl tego właśnie rodzaju: Jeżeli się jeszcze kiedyś zacznę przygotowywać, żeby z pogodą ducha znosić wszelkie przypadki, to niechaj się stanie, co tylko się losom podoba? A kiedy przez jakiś przypadek tracisz ową pogodę ducha, to tak postępujesz jak zapaśnik, który po otrzymaniu kilku ciosów swoje sprawności szermiercze zarzuca do kąta. Ale w zapasach to jeszcze wypada zaniechać walki i nie dać sobie wymierzać ciosów, w tej natomiast dziedzinie jeżeli zaprzestaniemy filozofować, cóż na tym wygramy? Co zatem w każdym twardym zdarzeniu losu mówić powinien ten, kto się zagłębił w tajniki filozofii? – „Otom w tym właśnie celu się ćwiczył, otom się właśnie ku temu zaprawiał!” (E p i k t e t, 1961, s. 244 – 245).

czytaj dalej

Zabieg właściwej implozji

Im terapeuta opisuje scenę w sposób bardziej dramatyczny, im pacjent lepiej wczuwa się w nią, widzi to, co terapeuta przedstawia – tym przeżycie lęku jest silniejsze i terapia bardziej owocna.

czytaj dalej

Typowe odmiany reakcji lękowych cz. II

Stanom lękowym towarzyszy stale napięcie mięśni i wzmożona czujność, stąd duże zużycie energii i zmęczenie ludzi cierpiących na przewlekłe stany lękowe (Chapman, 1973, s. 57-58).

czytaj dalej