Monthly Archives Sierpień 2015

Impulsy i czyny autodestrukcyjne – kontynuacja

Istnieją też formy autodestrukcji polegające, zdaniem Horney, na uporczywym chorowaniu i niemożności wyleczenia się z jakiejś choroby. Ciekawą formą autodestrukcji jest psucie sobie życia i pogarszanie warunków własnej egzystencji. Oto ktoś porzuca nagle działanie, które już zaczęło przynosić konkretne wyniki. Inny porzuca nagle pracę. Ktoś inny jeszcze prowokuje w sposób nieświadomy konflikty, naraża się wpływowym ludziom i przez to psuje swoje szanse na sukces, na osiągnięcie czegoś.

czytaj dalej

Dyspozycja do reagowania lękiem i strachem

Im wyższe napięcie popędów dziecka i dorosłego, im silniejsze frustracje w ich zaspokajaniu i im większa niepewność, czy popędy będą zaspokojone, tym większa dyspozycja do przeżywania stanów lękowych (Ca 11 e 11, 1966, s. 44, 56).

czytaj dalej

Forma obrony przed lękiem

Druga infantylna, niedojrzała forma obrony przed lękiem, jaką stosuje małe dziecko, a po nim przejmuje człowiek dorosły, to nieświadome tamowanie reakcji lękowych, tłumienie ich, wypieranie.

czytaj dalej

Higiena wyobraźni

Treningi relaksacyjne i zabiegi autosugestii powinny służyć rozwojowi tej lepszej części naszej osobowości i pomagać zdobywać dystans do tej części, którą chcemy kontrolować. Treningi relaksacyjne i zabiegi autosugestii pójdą nam lepiej, jeżeli wytworzymy sobie sprzyjające im „środowisko”. Budowanie takiego środowiska to czytanie książek, które zachęcają do pracy nad sobą, obcowanie z ludźmi, którzy uprawiają jakieś formy autopsychoterapii, stosują jakieś psychiczne ćwiczenia. Budowanie takiego środowiska to oczyszczanie wyobraźni z myśli płaskich, nijakich, to także bronienie naszej psychiki przed zalewem myśli, informacji, uczuć pospolitych, przygnębiających, osłabiających odwagę wobec życia.

czytaj dalej

System praktycznego stosowania autosugesti

Baudoin opracował system praktycznego stosowania autosugestii dla potrzeb formowania własnej osobowości. System ten obejmuje cztery grupy zabiegów:

czytaj dalej