Monthly Archives Wrzesień 2015

Cechy osobowości osiągającej sukces – kontynuacja

Maltz przytacza tu znaną obserwację, że WIĘKSZOŚĆ LUDZI MA TAKIE NASTAWIENIE DO INNYCH, JAKIE ODCZUWA DO SIEBIE SAMEGO. Trzeba umieć zaakceptować siebie takim, jakim się jest, pogodzić się ze sobą, wierzyć, że z tym, czym dysponujemy, można osiągnąć sukces i zadowolenie z życia.

czytaj dalej

Posiadanie zbyt wyidealizowanego obrazu siebie – kontynuacja

Odczuwanie dla siebie pogardy, pisze Horney, jest jedną z form nienawiści do siebie. Pogarda dla siebie wyraża się w lekceważeniu własnej osoby, pomniejszaniu własnej wartości, w dopatrywaniu się w sobie śmieszności, w dyskredytowaniu siebie, przypisywaniu sobie gorszych pobudek działania, niż to ma miejsce w rzeczywistości.

czytaj dalej

Stawianie sobie zbyt surowych wymagań

Charakterystyczną cechą stawianych sobie zbyt surowych czy przekraczających własne możliwości wymagań jest to, że człowiek nie może nigdy im sprostać, że ich realizacja staje się niemożliwa, w związku z czym człowiek taki przeżywa niechęć i nienawiść do siebie.

czytaj dalej

Budowanie nowego mniemania o sobie – ćwiczenia

Pierwsze praktyczne ćwiczenia zmieniania obrazu siebie obejmują próby nowego spojrzenia na siebie, na swoje możliwości, na mechanizmy sterujące naszym zachowaniem. Jest to usiłowanie budowania nowego mniemania o sobie.

czytaj dalej

Trudności i niepowodzenia techniki desentyzacji

Możność skutecznego zmniejszania własnych lęków drogą stosowania psychoterapii odczulającej zależy od trzech rzeczy:

czytaj dalej