Monthly Archives Październik 2015

ROZMOWA ZE SOBĄ, PROWADZENIE WEWNĘTRZNEGO DIALOGU

„Skromnie przyjmować, spokojnie tracić”. (Marek Aureliusz, 1948, s. 161). „Ogórek gorzki – to go rzuć. Ciernie na drodze – to się usuń. Wystarczy to. A nie dodaj: Po co to w świecie? Bo wyśmiałby cię przyrodnik tak, jak wyśmiałby cię stolarz lub szewc, gdybyś im czynił wymówki, że widzisz w pracowni wióry i odcinki ich wytworów.” (Marek Aureliusz, 1948, s. 166).

czytaj dalej

Potrzeba osiągania perfekcji

Potrzeba osiągania perfekcji wyraża się głównie jako potrzeba „bycia doskonałym”. Doskonałym pod każdym względem. Ową doskonałość próbuje osiągać osoba zmierzająca do realizacji zbyt wyidealizowanego obrazu siebie za pomocą stawiania sobie licznych w zasadzie niemożliwych do zrealizowania nakazów i zakazów postępowania.

czytaj dalej

Typowe parametry zachowań lękowych

Terapeuta uczy ujawniać sympatię, przywiązanie, miłość, ciepło, serdeczność. Uczy także podopiecznego, jak ujawniać słuszne oburzenie, a nawet zachowania agresywne, jeżeli sytuacja tego wymaga (M o r – r i s, 1977, s. 287 – 292).

czytaj dalej

Ćwiczenia z wahadłem cz. III

Mówimy sobie, że ciało nasze staje się coraz cięższe, że tak jak z oczu, powiek, tak samo z całego naszego ciała „uchodzi” napięcie, że stajemy się coraz bardziej odprężeni i rozluźnieni.

czytaj dalej

Spolaryzowanie siebie

Praca nad sobą pójdzie nam łatwiej, jeżeli potrafimy spojrzeć na siebie z dystansem, jeżeli potrafimy SPOLARYZOWAĆ SIEBIE, podzielić siebie na CZĘŚĆ RZĄDZĄCĄ I CZĘŚĆ RZĄDZONĄ. Ta rządząca nami część osobowości nazywana bywa silną wolą, silnym charakterem, silnym JA, dojrzałym obrazem siebie, rozumną częścią duszy, „naszą szlachetniejszą częścią”, sumieniem.

czytaj dalej

Symptomy chronicznego lęku według Camerona

Według Camerona chroniczny lęk charakteryzuje się tym, że jednostka stale odczuwa wzmożone napięcie mięśni szkieletowych i napięcie oraz przykre sensacje „w trzewiach”. Napięcia te zaburzają naturalny rytm reagowania jednostki i determinują ją do przesadnych i nieadekwatnych reakcji na względnie słabe bodźce i naciski.

czytaj dalej

Akceptacja siebie

Ktoś, kto chciałby rozpocząć pracę nad formowaniem dojrzałego, pozytywnego obrazu siebie, nie zawsze wie, jakie są właściwości dojrzałego obrazu siebie. Aby to ułatwić, zamieszczamy krótkie opisy obrazu siebie specyficzne dla osób o dojrzałej osobowości.

czytaj dalej

Wprowadzenie siebie w stan relaksu i odprężenia

Niektórzy ludzie, pisze Maltz, chcą pozbyć się poczucia mniejszej wartości lub złego mniemania o sobie stosując wysiłki woli celem pozbywania się złych myśli i opinii o samym sobie. Nie jest to dobra metoda i nie działa ona zawsze skutecznie.

czytaj dalej

Cechy osobowości osiągającej sukces

Na podstawie obserwacji, rozmów, analiz zachowania i biografii osób odnoszących w życiu sukcesy doszedł Maltz do przekonania, że da się ustalić typowe grupy cech i reakcji osobowości charakterystyczne dla osób osiągających sukcesy w życiu oraz dla osób nie osiągających w życiu powodzenia. Osobowość człowieka odnoszącego w życiu sukcesy charakteryzowałaby się następującymi cechami:

czytaj dalej

Neurotyczna ambicja

Neurotyczna ambicja, pisze Horney, wyraża się w pragnieniach, aby mieć jakieś unikalne właściwości o niezwykłym natężeniu. Jest to duma „fałszywa”. Człowiek jest dumny nie z tego, czym realnie mógłby zostać, ale z tego, co jest nie do zrealizowania. Człowiek o przesadnej neurotycznej dumie będzie się np. szczycił, że jest niezwykle odporny fizycznie i psychicznie, że nie imają się go ciosy życia. Będzie się pysznił tym, że ma niezwykłe szczęście w życiu, że jest ulubieńcem fortuny.

czytaj dalej

Kontrola napięcia lękowego

Kofta referuje ciekawe badania Epsteina i Fenza nad lękiem występującym u skoczków spadochronowych. Okazało się, że niedoświadczony skoczek spadochronowy, taki, który dopiero zaczyna skakać, odczuwa najsilniejszy lęk tuż przed oddaniem skoku. Jest to silny lęk, który u wielu początkujących skoczków dezorganizuje działanie. Lęk ten opada po wykonaniu skoku.

czytaj dalej

Techniki formowania obrazu siebie

Po odliczeniu i relaksie jesteśmy wprowadzeni w lekki stan hipnotyczny. Jeżeli chcemy, możemy w tym stanie sugerować sobie jakieś zachowanie, np. że będziemy spokojni w takiej a takiej sytuacji, i wyobrażać sobie w stanie lekkiej hipnozy, jak to robimy.

czytaj dalej

Budowanie nowego mniemania o sobie – ćwiczenia cz. II

Każda właściwość psychiczna powstaje drogą uczenia się, w którym ogromną rolę odgrywa uczenie się metodą prób i błędów. Nasze doświadczenie życiowe to nasze próby, nasze niepowodzenia, to nasze błędy. Kiedy chcemy budować pozytywny obraz siebie, należy jak najintensywniej myśleć o naszych sukcesach, jak najplastyczniej wyobrażać sobie nasze osiągnięcia i sukcesy, nasze powodzenia oraz usuwać z pamięci, usuwać ze świadomości myśli i wyobrażenia własnych niepowodzeń, upadków, własnego nieudanego działania.

czytaj dalej