Monthly Archives Wrzesień 2017

Trening pewności siebie cz. II

Jeżeli występują jakieś niedomogi w zachowaniu podopiecznego lub zachowanie pewne siebie jest mało wyraziste, stosuje się drugi zabieg, mianowicie naśladowanie modelowego zachowania człowieka pewnego siebie.

czytaj dalej

Odhipnotyzowywanie siebie od fałszywych wyobrażeń o sobie cz. II

Trenerzy sportowców wyczynowych znają fakty „zahipnotyzowania się” wyczynowca jakąś „granicą”, której nie mogą przekroczyć. Ciężarowiec „nie może” więcej podrzucić, niż określoną ilość kilogramów, skoczek wyżej skoczyć, bokser pokonać określonego przeciwnika. Ale kiedy trener zmieni ciężar czy wysokość poprzeczki tak, że sportowiec tego nie widzi, udaje mu się czasem zupełnie łatwo „niemożliwą” dla niego barierę przekroczyć.

czytaj dalej

Psychocybernetyczna metody zmieniania swojej osobowości

Każdy człowiek ma różne obrazy swego działania w różnych sytuacjach życiowych i te obrazy stanowią jakby „modele” jego zachowania się w rzeczywistych sytuacjach życiowych. Prawdopodobny mechanizm działania obrazu siebie jest taki, że wyobrażenia określonych czynów i działań „zmierzają” jakby automatycznie, bez udziału naszej świadomości i woli, do przekształcenia się w czyn. Obrazy te działają bezpośrednio na ośrodki sterujące naszym zachowaniem, tak jak sugestie i nakazy działania poddawane w stanie hipnozy.

czytaj dalej

Oswajanie się z niebezpieczeństwem w myśli i w wyobraźni

Oswajanie się z niebezpieczeństwem w myśli, wyobrażanie sobie sytuacji i zdarzeń niebezpiecznych jest starą techniką zwalczania lęku stosowaną już przez starożytnych filozofów i stosowaną współcześnie przez psychiatrów i psychologów w ramach psychoterapii. Przedstawiamy tu kilka rad dotyczących zwalczania lęku, jakie dawał Seneka swojemu przyjacielowi Lucyliuszowi. Rady te polegały głównie na ograniczaniu własnych pragnień i pożądań, na oswajaniu się w myśli z niebezpieczeństwem, które może go spotkać, i na pomniejszaniu wagi tego, czego ludzie najbardziej się boją. Seneka zachęca do pomniejszania wagi bogactwa, zaszczytów władzy, powodzenia, a nawet życia, jeżeli miałyby one być skażone ciągłym niepokojem i robieniem tego, co niegodziwe.

czytaj dalej