Analiza transakcyjna jako metoda autopsychoterapii

Analiza transakcyjna jest metodą psychoterapii, której idei można dopatrzyć się w pewnych wypowiedziach Adlera i sformułowaniach Sullivana. Metodę tę zaczęto praktycznie stosować w latach sześćdziesiątych naszego stulecia. Główną zasługę w opracowaniu tej metody i wprowadzeniu jej do praktyki terapeutycznej ma Eric Berne. Berne znany jest jako autor głośnej książki, propagującej analizę transakcyjną, której tytuł brzmi: „GRY, W KTÓRE SIĘ BAWIMY”.

Równie znanym zwolennikiem stosowania tej metody psychoterapii jest amerykański psychiatra Thomas Harris. Wyłożył on praktyczne zasady jej stosowania w książce pt. „I’M OK – YOU’RE OK”. Polskie tłumaczenie tej książki ukazało się nakładem wydawnictwa PAX w 1979 r. pt.: „W ZGODZIE Z SOBĄ I Z TOBĄ”.

Na czym polega nowość podejścia terapeutycznego w analizie transakcyjnej? Przede wszystkim na tym, że zwolennicy jej stosowania uważają wbrew zwolennikom psychoanalizy, iż po to, aby zmienić na bardziej dojrzałe zachowanie człowieka, trzeba się zajmować głównie teraźniejszością jego życia psychicznego, a nie rozładowywaniem starych urazów, stresów i konfliktów.

Druga nowa idea jest ta, żeby zaproponować ludziom, którzy mają kłopoty psychiczne, jakiś prosty model funkcjonowania osobowości, który byłby wolny od specjalistycznego żargonu, zrozumiały i łatwy do posługiwania się nim dla przeciętnego człowieka. Analiza transakcyjna jest stosowana jako metoda psychoterapii indywidualnej i grupowej. Wykorzystuje się ją do rozwiązywania konfliktów małżeńskich, konfliktów między rodzicami a dziećmi, łagodzenia wszelkich trudności przystosowania, a nawet do oddziaływania na psychotyków i ociężałych umysłowo. W uwagach tu pisanych zajmę się głównie tymi elementami analizy transakcyjnej, które można wykorzystać dla autopsychoterapii.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>