Badania nad człowiekiem w warunkach sytuacji stressowej cz. II

Przebieg działań rejestrowano na taśmie magnetofonowej, co było możliwe ze względu na to, że badany posługiwał się telefonem zarówno dla odbioru napływających doń informacji, jak też przyjmowania i wydawania poleceń oraz sprawdzania efektywności działań własnych. Niezależnie od zapisu magnetofonowego zachowanie badanego było notowane przez biernego obserwatora, ltóry nie reagował na żadne działania osoby będącej w akcji i zwalczającej coraz to nowe trudności, jak niemożność uzyskania połączenia z określoną miejscowością, niejasne lub sprzeczne informacje z terenu, uszkodzenie samochodu w drodze na miejsce przestępstwa, poszukiwanie dodatkowego środka transportu itp. Nasilenie trudności było regulowane przez prowadzącego badanie, a ich rodzaj pozostawał w pewnej zależności od kroków podejmowanych przez badanego.

W kilkanaście minut od rozpoczęcia akcji nadchodził meldunek o nowym wydarzeniu, np. o kradzieży samochodu z podaniem przypuszczalnego kierunku ucieczki sprawców. „Od tej chwili, badany, który nie uporał się jeszcze z pierwszym zadaniem, i który w realizacji tamtego zadania natrafił na narastające przeszkody, stawał przed nowym problemem wymagającym dodatkowego wysiłku i zintegrowania działań tak, aby rozwijać dwa tory akcji”.

Wyniki badań, przedstawione na kilkudziesięciu stronach, zostały poddane szczegółowej analizie. Biorąc pod uwagę poziom rozwiązywania zadań, adekwatność emocjonalną, zwalczanie trudności, kontrolę własnych reakcji oraz utrzymywanie równo- wagi emocjonalnej po zakończeniu zadania, zdołano wyodrębnić trzy grupy. Grupa pierwsza obejmowała osoby, które rozwiązały zadania poprawnie i skutecznie pokonywały trudności, przejawiały równowagę emocjonalną, kontrolowały swoje reakcje okazując równowagę również po zakończeniu działań. Do grupy trzeciej zaliczono osoby, które popełniały istotne błędy i ulegały trudnościom, okazywały brak stabilności emocjonalnej i nieade- kwatność reakcji, jak również brak panowania nad sobą po ukończeniu działania. Pośrednie właściwości i sposoby zachowań charakteryzowały grupę drugą. Liczebność wszystkich grup była zbliżona. Obok szeregu innych obserwacji, których wyniki nie będą omawiane, zwrócono uwagę na „szczególne formy reakcji na trudną sytuację”.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>