Badania nad wierzeniami i praktykami magicznymi – kontynuacja

Rodziny pacjentów, dobrze zorientowane w tajnikach „magii stosowanej”, polecały określone zaklęcia przypominając okoliczności, w jakich powinno się je wymawiać, np. na rozstajnych drogach, nad wodą itp. Przysyłano też różne środki, np. mąkę swoiście przygotowaną, a działającą jedynie w przypadku czynienia odpowiednich gestów i wypowiadania „właściwych” słów.

Niektóre środki mające zmniejszyć lub usunąć szkody wyrządzone przez czary noszą nazwę brego lub abitino. Bywają one noszone przy sobie przez całe życie lub tylko w sytuacjach krytycznych i niebezpiecznych. Brego to zwykle mały woreczek uszyty z materiału i zawierający różne przedmioty, np. trzy kłosy pszenicy, włosy czarnego psa, trzy ziarenka soli, mały święty obrazek, krzyżyk zrobiony ze słomy i in.

Ojciec jednego z pacjentów na wieść, że syn znajduje się pod szkodliwym wpływem fattura d’amore, podjął następujące kroki. Tu jeszcze dodać należy, że napój miłosny, aczkolwiek istnieją różne przepisy jego przyrządzania, zawiera dość często następujące ingrediencje: mózg zwierzęcy, krew ropuchy, krew menstruacyjną, spermę, pot, sproszkowane włosy, skrawki paznokci i in. Otóż ojciec pacjenta postarał się o brego przygotowane specjalnie dla chorego przez miejscowego znawcę przedmiotu. Następnie brego przesyłką ekspresową przekazał synowi wraz z listem zawierającym dodatkowe wskazówki. I tu jest punctum sałiens rei, list ten bowiem nie był pisany przez „nieoświeconego wieśniaka”, lecz przez człowieka wykształconego, zapewne nauczyciela, który na prośbę rodziny list ten napisał i zaopatrzył wyjaśnieniami. A zatem, jak stwierdzają Risso i Boker, „nie tylko prości krewni, ale również ludzie wykształceni, a pozostający w społecznym milieu pacjenta, uznają doniosłość tych magicznych wierzeń”.

Biorąc pod uwagę główny temat rozdziału, myślenie magiczne, jakie pojawia się w przebiegu chorób psychicznych, stanowi zagadnienie marginesowe. Podjęto je jednak, gdyż wyniki przedstawionych badań ukazują pośrednio jak ciągle jeszcze zabobony i praktyki magiczne tkwią w życiu współczesnych społeczeństw, w tym przypadku w życiu mieszkańców Południowych Włoch, i to nie tylko ludzi pozbawionych wykształcenia.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>