Badania nad wierzeniami i praktykami magicznymi

Rodziny chorych, co zasługuje na podkreślenie, traktowały ich skargi zupełnie serio. A chcąc im przyjść z pomocą rodzice lub dalsi krewni zamieszkali we Włoszech przysyłali chorym wskazówki jak przeciwdziałać szkodliwej magii i po jakie sięgać środki, również magiczne, by wyzwolić się od narzuconych wpływów.

E. De Martino (wg M. Risso i W. Boker, op. cit.) przeprowadził rozległe badania nad wierzeniami i praktykami magicznymi rozpowszechnionymi wśród mieszkańców Południowych Włoch. Autor ten omawia m. in. fascinazione, tj. zjawisko nazywane w miejscowym dialekcie fascinatura lub affascino. Słowa te określają szczególny stan osoby, na którą rzucono urok. Swoboda działania takiego człowieka jest znacznie ograniczona, czuje się on dosłownie skrępowany, owładnięty przemożną siłą. Fascinazione to również siła „sama w sobie” rozsiewana przez powietrze, emanująca z kogoś, przenosząca się przez „złe spojrzenie” (malocchio). Z kolei, coś co już zostało zrobione, dokonane i nadal oddziały- wuje, np. na czyjś organizm lub uczucia, bywa określane słowem fattura. Fatłura przejawią się w różnych postaciach, najczęściej jako fattura d’amore, tj. napój miłosny, a rzadziej jako fattura a morte, tj. napój mający sprowadzić śmierć przez swoje magiczne działanie.

Powszechne zastosowanie znadują środki i słowa, których zadanie polega na „odczynianiu uroków” (countermagic rituals), a więc zwalczaniu takich zjawisk jak fascinazione, malocchio, fattura i in.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>