Budowanie dojrzałego, pozytywnego obrazu siebie – kontynuacja

Podstawowe zręby obrazu siebie formują się w ciągu kilku pierwszych lat życia dziecka. Doświadczenia kilku pierwszych lat życia decydują o tym, czy nastawienie do siebie i do świata będzie optymistyczne, ufne, akceptujące, czy mniemanie o sobie będzie nacechowane niewiarą w siebie, nieufnością do ludzi i świata, deprecjonowaniem siebie, poczuciem mniejszej wartości.

Powstałe we wczesnym okresie życia podstawowe zręby obrazu siebie działają w sposób nieświadomy w tym sensie, że uczulają człowieka w późniejszych okresach jego życia na pewne sytuacje, oślepiają na inne. W ten sposób determinują linię jego życia i strategie przystosowania.

Dziecko mające obraz siebie jako kogoś „gorszego”, „nielubianego”, będzie zawsze bardziej uczulone niż inne na to wszystko, co w życiu jakby „potwierdzało” to jego mniemanie o sobie, będzie się tak zachowywało, żeby być „gorszym” i „nieakceptowanym”.

Dziecko nastawione do siebie i życia ufnie i optymistycznie „wzmacnia” te wszystkie doświadczenia życiowe, które jakby potwierdzają to, że świat i ludzie są niegroźni, przyjacielscy, a człowiek akceptowany i łubiany. „Nie dostrzega” natomiast tego wszystkiego, co przeczy temu obrazowi.

Prawidłowość funkcjonowania obrazu siebie zdaje się być taka, że wyuczone we wczesnym dzieciństwie strategie działania warunkowane przez określone właściwości obrazu siebie staramy się „powtarzać” w późniejszym życiu na „innym materiale życiowym”. Dlatego wielu dorosłych ludzi kieruje się w swoim dorosłym życiu dziecięcym mniemaniem o sobie i świecie.

Ponieważ sytuacja dziecka i sytuacja życiowa człowieka dorosłego jest inna, trzeba korygować obraz siebie, zmieniać w nim to, co jest dziecięce, aby nie wikłać się w życiu w rozwiązywanie dziecięcych konfliktów.

Obraz siebie jest wytworem szeroko rozumianego procesu uczenia się, jest wynikiem naszych doświadczeń, możemy więc za pomocą celowo organizowanych nowych doświadczeń zmieniać i korygować go. Problemowi temu jest poświęcony ten rozdział książki.

Zanim przystąpimy do prezentowania konkretnych sposobów wpływania na obraz samego siebie i zmieniania go, scharakteryzujemy krótko ważniejsze właściwości obrazu siebie.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>