Budowanie nowego mniemania o sobie – ćwiczenia cz. II

Każda właściwość psychiczna powstaje drogą uczenia się, w którym ogromną rolę odgrywa uczenie się metodą prób i błędów. Nasze doświadczenie życiowe to nasze próby, nasze niepowodzenia, to nasze błędy. Kiedy chcemy budować pozytywny obraz siebie, należy jak najintensywniej myśleć o naszych sukcesach, jak najplastyczniej wyobrażać sobie nasze osiągnięcia i sukcesy, nasze powodzenia oraz usuwać z pamięci, usuwać ze świadomości myśli i wyobrażenia własnych niepowodzeń, upadków, własnego nieudanego działania.

Rozpoczynając pracę nad zmienianiem naszego mniemania o sobie, musimy nabierać zaufania do TKWIĄCYCH W NAS potencjalnych możliwości rozwojowych, do działających w sposób nieświadomy mechanizmów nastawionych na rozwój. Musimy mieć zaufanie do tego, że intensywne wyobrażanie sobie jakiejś pozytywnej czynności RZECZYWIŚCIE ułatwi jej wykonanie, że są w naszej osobowości siły, które uruchamia celowa gra wyobraźni (Maltz, 1976, s. 53-55).

Kiedy rozpoczęliśmy pracę nad formowaniem pozytywnego obrazu siebie, musimy jednocześnie uczyć się nawyków skutecznego działania. Jednym z nich jest zasada, aby NIE ANALIZOWAĆ przesadnie swojego zachowania, tego, co człowiek aktualnie robi. Człowiek współczesny ma przesadną skłonność do analizowania swojego zachowania, upośledzając przez to różne nieświadome mechanizmy ułatwiające skuteczne działania. A więc kiedy już zrobiliśmy to, co do nas należy, nie TROSZCZMY się o wynik (Maltz, 1976, s. 110 – 111).

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>