Budowanie nowego mniemania o sobie – ćwiczenia

Pierwsze praktyczne ćwiczenia zmieniania obrazu siebie obejmują próby nowego spojrzenia na siebie, na swoje możliwości, na mechanizmy sterujące naszym zachowaniem. Jest to usiłowanie budowania nowego mniemania o sobie.

Budowanie nowego mniemania o sobie rozpoczyna się od zdania sobie sprawy, że w dziedzinie rozwoju psychicznego każdy ma jednakowe możliwości i nie ma tu, jeśli idzie o punkt wyjścia, ludzi słabych i mocnych.

Następnie trzeba sobie zdać sprawę, że nasze dotychczasowe działanie mogło być nieskuteczne dlatego, że nie umieliśmy sobie stawiać odpowiednich celów lub nie myśleliśmy o naszych celach działania. Dla skutecznego działania należy albo uświadomić sobie te cele, jakie mniej lub bardziej świadomie staramy się osiągać, albo zastanowić się i jasno, wyraźnie wyobrazić sobie cele działania, jakie chcemy realizować.

Należy głównie myśleć o celu końcowym, jaki chcemy osiągnąć, nie zastanawiając się zbytnio nad środkami i sposobami, jakimi można do tego dojść. Zaprzęgnięty do pracy nieświadomy, twórczy mechanizm naszej psychiki podpowie nam w odpowiednim czasie, jakimi środkami i metodami najlepiej osiągnąć nasze cele. Obok zdawania sobie sprawy z celów, jakie chcemy osiągnąć, musimy walczyć z lękami i obawami, że coś nam się nie uda, że będziemy popełniali błędy.

Nie należy bać się błędów i niepowodzeń. Jak uczy cybernetyka, każdy samonaprowadzający się na cel mechanizm, np. rakieta, popełnia drobne błędy i dzięki mechanizmom regulującym sam je koryguje. Takie same mechanizmy regulujące ma i człowiek. Trzeba wierzyć, że popełnione błędy dadzą się skorygować.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>