Cechy osobowości osiągającej sukces – kontynuacja

Maltz przytacza tu znaną obserwację, że WIĘKSZOŚĆ LUDZI MA TAKIE NASTAWIENIE DO INNYCH, JAKIE ODCZUWA DO SIEBIE SAMEGO. Trzeba umieć zaakceptować siebie takim, jakim się jest, pogodzić się ze sobą, wierzyć, że z tym, czym dysponujemy, można osiągnąć sukces i zadowolenie z życia.

Jednym ze sposobów na to jest częste przypominanie sobie swoich osiągnięć i sukcesów, niefiksowanie się na swoich błędach i swojej przyszłości i przyszłych niepowodzeniach. Wykorzystać błędy, jakie popełniliśmy, do nauki lepszego życia i zapomnieć o nich – to rada Maltza. Trzeba poznać własne słabości, własne błędy i niedociągnięcia, ale nie można z powodu tych błędów i niedociągnięć gardzić sobą. Trzeba umieć rozróżniać swoje JA i zachowanie zewnętrzne. Nie można deprecjonować swojego JA za to, że nasze zachowanie nie jest takie, jakiego byśmy sobie życzyli czy pragnęli. Trzeba dysponować tym narzędziem, jakie się ma do życia. Własna osobowość jest jak skrzypce. Czasem wydaje fałszywe tony, ale wydawanie odpowiednich tonów to kwestia umiejętności grania i nie można nienawidzić instrumentu za fałszywe melodie, ale trzeba starać się „grać jak najlepiej”.

Jedną z najważniejszych wskazówek dla osób chcących żyć szczęśliwie jest rada Maltza, aby nie uzależniać się od swoich fałszywych mniemań o sobie. Nie można myśleć o sobie, że jest się nikim, dlatego że jest się grubym, chudym, małym, mało zdolnym, niewykształconym. Trzeba myśleć o sobie, że mimo wszystko jest się KIMŚ i z tym, co się ma, można być szczęśliwym (M a 11 z, 1976, s. 147 – 162).

Zespół cech i reakcji osobowości specyficzny dla osób odnoszących sukcesy

Podobnie jak istnieje zespół cech i reakcji osobowości specyficzny dla osób odnoszących sukcesy, tak istnieje zespół cech i reakcji osobowości charakteryzujący osoby nie odnoszące sukcesów w życiu, osoby działające nieskutecznie. Oto te cechy według Maltza:

– 1. Odczuwanie wobec życia ciągłych wątpliwości i utrata nadziei na urzeczywistnienie swoich celów

– 2. Niepewność, niezdecydowanie

– 3. Nienawiść i pogarda dla siebie i dla ludzi

– 4. Przeżywanie uczucia nudy i pustki życiowej

– 5. Poczucie osamotnienia, poczucie wewnętrznego rozdarcia

– 6. Częste przeżywanie wstydu, poczucie winy, żalu, skruchy.

Jednym z praktycznych sposobów, jakie zaleca Maltz, aby przezwyciężać taki niekorzystny układ cech i reakcji osobowości, jest odpowiednie sterowanie swoimi własnymi myślami.

– 1. Musimy być czujni wobec naszych własnych negatywnych myśli, ponieważ stanowią one dla nas duże niebezpieczeństwo. Nie można sobie pozwalać na pielęgnację negatywnych, pesymistycznych myśli i obrazów.

– 2. Musimy to, co nas ujemnego spotyka, i to, co ujemnego jest w nas, traktować jako coś, czego sobie nie życzymy, co nie przynosi nam radości, czego musimy unikać.

– 3. Na miejsce myśli marnych, przygnębiających, wprowadzajmy natychmiast myśli optymistyczne, myśli o tym, jak nasze problemy rozwiązać w sposób konstruktywny i twórczy (M a 11 z, 1976, s. 166, 187).

– 4. Bezpośrednia autosugestia jako technika formowania obrazu siebie

Autosugestia jako technika pracy nad formowaniem własnego życia psychicznego jest stara jak medycyna, filozofia i psychologia. Zalecają ją zarówno starsze książki dotyczące samokształcenia, jak np. Lutosławskiego, Saxby, jak i nowe, dotyczące sterowania własnym życiem psychicznym i fizjologicznymi stanami organizmu, np. Schultza „Das autogene Training” czy prof. Romanowskiego ,,Teoria i metodyka ćwiczeń relaksowo-koncentrujących”.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>