Cechy osobowości osiągającej sukces

Na podstawie obserwacji, rozmów, analiz zachowania i biografii osób odnoszących w życiu sukcesy doszedł Maltz do przekonania, że da się ustalić typowe grupy cech i reakcji osobowości charakterystyczne dla osób osiągających sukcesy w życiu oraz dla osób nie osiągających w życiu powodzenia. Osobowość człowieka odnoszącego w życiu sukcesy charakteryzowałaby się następującymi cechami:

– 1. Dobrą znajomością i jasnością własnych celów życiowych.

– 2. Względnie obiektywną samooceną. Dobrym rozeznaniem w swoich możliwościach, w swoich słabych i mocnych stronach.

– 3. Trzeźwym myśleniem, zwłaszcza zdolnością przewidywania skutków swego działania. Myśleniem logicznym.

– 4. Szczerością wobec samego siebie.

– 5. Życzliwym nastawieniem do ludzi, miłością do ludzi.

– 6. Dobrocią i pewnym stopniem wspaniałomyślności.

Cechy te można w sobie rozwijać i Maltz podaje pewne wskazówki, jakie myśli i wyobrażenia pielęgnować, aby zbliżyć się do tego wzorca. Maltz zaleca trzeźwe namyślanie się nad tym, czego się właściwie chce od życia, i myślenie o tym, jak to ma się w przyszłości realizować. Wybieganie w przyszłość czyni nas młodszymi. Myślenie o własnej przyszłości powinno być podobne do myślenia menadżerów przemysłowych. Co robić, żeby jak najkorzystniej zrealizować własne cele życiowe, jakie mogą być w tym przeszkody, jaki rachunek zysków i strat.

Jedną z najważniejszych cech osobowości osiągającej sukces jest odpowiednie nastawienie do siebie. Nastawienie to zaufanie do siebie, ufność we własne możliwości, odwaga wobec życia. Ufność i odwaga wobec życia są jakby naturalnymi instynktami. Trzeba zacząć żyć pełnym życiem, odważyć się na życie takie, jakie naprawdę chcemy prowadzić.

Ważne jest współczucie dla ludzi. Maltz zaleca zastanowienie się nad ludźmi, z którymi żyjemy bliżej. Analizowanie ich postępowania, wczu- wanie się w ich racje. Współczucie, życzliwość dla ludzi jest ważną wskazówką dla tego,, jaką postawę mamy wobec samego siebie.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>