Ćwiczenia relaksacyjne według Maltza cz. III

Ważnym elementem techniki budowania pozytywnego obrazu siebie i związanej z tym umiejętności osiągania sukcesu życiowego jest stosowanie kilku, jak pisze Maltz, „złotych reguł” zachowania w codziennym życiu. Oto one.

– 1. Kiedy już zdecydowałeś się na jakieś działanie i zacząłeś konkretne zabiegi, nie myśl o niepowodzeniach, nie troszcz się za bardzo o wynik. Pozwalaj działać biegowi wydarzeń i staraj się jak najlepiej robić swoje.

– 2. Zdawaj sobie sprawę z tego, co teraz masz robić, koncentruj się na tym, co jest do zrobienia, i NIE TRWOŃ sił i energii na niepotrzebne, nie związane z zadaniem myśli, a zwłaszcza przykre myśli i obrazy.

– 3. Staraj się jak najlepiej przeżyć każdy dzień. Szukaj zadowolenia i szczęścia w każdym przeżywanym dniu. Nie oczekuj zadowolenia od przeszłości ani od przyszłości. Żyj teraźniejszością i staraj się tak ułożyć każdy dzień, abyś przeżył go z jak największym zadowoleniem.

– 4. Czuj, jak przepływa życie. Zatrzymaj się, posłuchaj. Przyjrzyj się temu, co cię otacza, zdawaj sobie sprawę z tego, co widzisz, słyszysz, dotykasz. Nie żyj tak, jakbyś był opakowany watą.

– 5. Nie walcz ze straszydłami twojej przeszłości. Wielu ludzi żyje tak, jakby ciągle walczyło z tym, co ich kiedyś raniło, gniewało, wprawiało w lęk. Zdawaj sobie sprawę, że to, co było kiedyś, minęło, a teraz jest nowa sytuacja, nowe zadanie i nowe możliwości.

– 6. Rób tylko jedną rzecz naraz. Pilnuj się zwłaszcza, żeby aktualnego biegu życia nie zanieczyszczać starymi kłopotami. Aby nie ulegać panice i pośpiechowi, starym lękom i troskom, starym urazom. Zdawaj sobie sprawę, że mogą one naciskać na ciebie i upośledzać zdolność działania i cieszenia się życiem. To nie pracy się boimy ani nowych trudnych zadań, to różne marne, przykre myśli, nieprzyjemne wspomnienia, odżywające urazy czynią nas nerwowymi i odbierają nam energię i odwagę do życia.

– 7. Jeżeli trudzisz się nad rozwiązaniem jakiegoś problemu i nie możesz znaleźć rozwiązania, odłóż rzecz na potem. Idź spać, odpocznij. Problem ten będziesz rozwiązywał dalej w swojej podświadomości i ona nagle przyniesie ci rozwiązanie. Wiele wynalazków powstało w ten sposób, że po świadomych bezskutecznych usiłowaniach rozwiązania problemu rozwiązanie przyszło nagle, nieoczekiwanie, dzięki pracy w latencji.

– 8. Naucz się odprężać w czasie pracy i w czasie codziennego biegu życia.

Kiedy nauczyłeś się techniki odprężania siebie i wprowadzania organizmu w stan relaksu i odprężenia, wykorzystuj tę umiejętność i wprowadzaj się chociaż na krótkie chwile w stan relaksu w ciągu dnia, przy wykonywaniu różnych czynności.

Wystarczy krótka chwila w czasie pracy, zebrania, podróży, abyś skupił się na sobie i nakazał sobie rozluźnienie rąk, nóg, mięśni tułowia, abyś przeżył przyjemny stan odprężenia i powiedział sobie: „czuję się spokojny i odprężony”.

Takie krótkie stany odprężenia pozwalają łatwiej przezwyciężać nudę, zmęczenie, znużenie, a co ważniejsze, stan odprężenia pozwala lepiej znieść sytuację, w której narażeni jesteśmy na złość, gniew, napięcie, troski, udaremnienia naszego działania.

A zatem ćwicz się w nawyku odprężania się w czasie pracy i w czasie wykonywania innych zajęć codziennego życia (M a 11 z, 1976, s. 116- 125).

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>