Człowiek badany przez psychologa

Tego rodzaju trudności, tj. wykonywanie niełatwego zadania w warunkach presji czasowej, a nadto w sytuacji zawierającej element publicznej oceny i negatywnej krytyki, jest w życiu szkolnym zjawiskiem dość powszednim, co wcale nie znaczy, że obojętnym. Jednym z osiągnięć Tyszkowej jest szczegółowa analiza poruszonego tu zagadnienia przeprowadzona w oparciu o bogaty materiał eksperymentalny (por. następne strony) i przekonywające uzasadnienie poglądu, iż należy ograniczyć do „absolutnie niezbędnego minimum sytuacje narażające dzieci na wzmo- żonę poczucie zagrożenia osobistego”. Wyprzedzając omówienie dalszych eksperymentów już teraz warto zauważyć, że po całkowitym zakończeniu prac eksperymentalnych, o ich celu i niektórych wynikach informowano nie tylko rodziców – ale i badane dzieci. I to w sposób, który mógł tylko pomóc młodzieży w nabywaniu i utrwalaniu nawyków ułatwiających skuteczne działanie w sytuacjach trudnych.

Człowiek badany przez psychologa, tak jak pacjent przez lekarza, jest osobą najważniejszą i jej właśnie należą się wyjaśnienia i umiejętnie podane wskazówki. O zasadzie tej, choć nie v.’yra- żonej expressis verbis, pamiętano w omawianych badaniach. A eksperymenty M. Tyszkowej, mimo że może mało efektowne, psychopatolog musi ocenić wyżej od głośnych badań Berkuna i in. (por. s. 249), którzy tak wspaniale stwarzali sytuacje naśladujące katastrofę samolotu. Badanie i trenowanie mechanizmów radzenia sobie w sytuacjach trudnych jest wręcz urzekające, ale ich urokowi trzeba poddawać innych z umiarem.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>