Dobroczynne działanie przyjemnych wspomnień i wrażeń cz. II

Wiele ludzi boi się jasno sobie powiedzieć, że celem ich życia jest bycie szczęśliwym. Boi się tego, uważając to za rodzaj sobkostwa czy egoizmu. Jest to mniemanie mylne i fałszywe, które prowadzi do unieszczęśli- wiania siebie, do ograniczania własnych perspektyw rozwojowych. Czucie się nieszczęśliwym jest nie tylko bolesne dla jednostki, ale prowadzi człowieka do nienawiści do innych ludzi i pogłębienia poczucia mniejszej wartości.

Poczucie szczęśliwości jest psychicznym nawykiem, który trzeba wypracować i dalej w nim się trenować. Nie można odkładać zadowolenia z życia, dopóki nie rozwiąże się tego lub owego problemu. Trzeba starać się umieć być szczęśliwym tu i teraz, w sytuacji takiej, jaka jest aktualnie, a nie uzależniać swego szczęścia od załatwienia tego lub owego, od zdobycia i osiągnięcia tej lub innej rzeczy.

Trzeba umieć znajdować przyjemność i zadowolenie z życia, niezależnie od tego, że to i to nie jest jeszcze rozwiązane, że tego lub owego nie ma. Człowiek zawsze będzie miał jakieś problemy do rozwiązania, a uzależnianie od wyniku tego rozwiązania własnego zadowolenia z życia jest grubym błędem.

Najprostszą receptą na zadowolenie z życia, według Maltza, jest robić swoje, nie uzależniać się za bardzo od innych ludzi, nie oczekiwać za dużo ani za mało od przyszłości, żyć głównie teraźniejszością. Wzmagać swoje zadowolenie z życia przez jak najczęstsze przywoływanie do świadomości myśli i uczuć przyjemnych. Pogodne myśli i uczucia to potężne narzędzie, którym każdy może się uszczęśliwiać i wzmagać zadowolenie ze swego życia. Nawet jeżeli przeżywamy ciężkie chwile i mamy życiowe kłopoty, znajdźmy chwilę na pogodne myśli i uczucia, a uzyskamy chwilę wytchnienia, która wzmocni nasze siły do walki z życiem.

Za najwłaściwsze nastawienie do życia, które zapewnia stosunkowo najwięcej zadowolenia z życia, uważa Maltz nastawienie lekko stoickie. Stoicy podkreślali zawsze, że szczęście nasze lub nieszczęście zależy od odpowiedniego kierowania biegiem naszych wyobrażeń. Nie rzeczy ze wnętrzne lub ludzie nas uszczęśliwiają lub unieszczęśliwiają, ale nasze mniemanie o ludziach i rzeczach (M a 11 z, 1976, s. 128 – 135).

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>