Dobroczynne działanie przyjemnych wspomnień i wrażeń

Jednym z elementów techniki budowania pozytywnego obrazu siebie jest dostarczanie sobie przyjemnych bodźców w postaci przyjemnych wspomnień. Maltz podaje wiele przykładów dobroczynnego wpływu przyjemnych wrażeń i doznań na funkcjonowanie osobowości i organizmu człowieka.

Przeprowadzono doświadczenia, w których grupa osób wykonywała różne zadania testowe, wymagające pamięci, uwagi, giętkości myślenia, słuchu. Grupie tej polecono, aby jej uczestnicy starali przypomnieć sobie to wszystko, co ich uszczęśliwiało, to, co sprawiało im przyjemność.

Druga grupa osób, która wykonywała te same testy, przywodziła sobie na pamięć wszystkie najbardziej przykre zdarzenia. Okazało się, że grupa osób, która myślała o rzeczach przyjemnych, o tym, co ją uszczęśliwiało, miała znacznie lepsze wyniki w rozwiązywaniu testów niż druga grupa, przywołująca przykre wspomnienia.

Dr W. Bates wykazał drogą doświadczalnych badań, że poprawia się ostrość widzenia i w ogóle percepcja wzrokowa, jeżeli osoby poddawane badaniu myślą o rzeczach przyjemnych. Margaret Carbett uzyskiwała znaczną poprawę pamięci poprzez specjalne ćwiczenia, w których zapamiętywanie czegoś łączyło się z myśleniem o rzeczach przyjemnych i z umiejętnością wprowadzania siebie w przyjemny stan odprężenia.

Doniesienia lekarzy praktyków i badania z kręgu medycyny psychosomatycznej potwierdzają fakt, że wewnętrzne organy: żołądek, wątroba, serce, gruczoły wydzielania wewnętrznego, pracują znacznie lepiej, jeżeli człowiek jest w dobrym nastroju i czuje się zadowolony z życia i szczęśliwy. Zdaniem cytowanego przez Maltza dra Schindlera, negatywne uczucia przeżywane często i z dużą siłą są przyczyną psychosomatycznych zaburzeń. Z kolei, przeżywanie uczuć przyjemnych znacznie przyśpiesza proces zdrowienia w chorobach somatycznych.

Jednym z głównych zadań autopsychoterapeutycznych jest uczenie się „bycia szczęśliwym”. Zadowolenia z życia, osiągania szczęścia w codziennym życiu trzeba się, zdaniem Maltza, uczyć, jak uczy się innych rzeczy.

Maltz wyznaje tu pogląd Spinozy, który powiedział, że poczucie szczęścia nie jest nagrodą za cnoty, jakie się posiada, ale samo jest cnotą. Radości życia trzeba się uczyć, trzeba się także uczyć, jak organizować sobie życie, żeby człowiek czuł się jak najbardziej szczęśliwy.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>