„Dorosły” jako element struktury osobowości cz. II

Analiza transakcyjna w ujęciu Harrisa (analizę transakcyjną można najogólniej określić jako analizę wzajemnych interakcji ludzi z ludźmi i ludzi ze światem zewnętrznym) zmierza do tego, aby tak korygować myślenie, odczuwanie i działanie człowieka, aby w stosunkach z ludźmi, z rzeczywistością i w stosunku do siebie samego dochodził do głosu jego DOROSŁY, aby nie dać zdominować się DZIECKU i RODZICOWI.

Jeżeli dopuszczamy do głosu ,,dorosłego”, kierujemy się podejściem obiektywnym, rozsądkiem, doświadczeniem, kontrolujemy nasze popędowe impulsy, kontrolujemy negatywne uczucia. Ograniczając wpływ „rodzica” nie pozwalamy na ślepe kierowanie się wyuczonymi we wczesnym dzieciństwie niecelowymi nakazami i zakazami, uprzedzeniami, i sztywnymi przyjętymi ślepo, ale często nie mającymi praktycznej wartości regułami postępowania.

Jak wykorzystać wskazania analizy transakcyjnej dla pracy nad sobą? Rozpoczynając stosowanie zabiegów analizy transakcyjnej dla pracy nad sobą, można z pewnym przybliżenim powiedzieć, że będziemy pracowali nad zmianą swego obrazu siebie i obrazu świata i ludzi, jaki wynieśliśmy z wczesnego dzieciństwa i zmieniać niedojrzałe i infantylne elementy tego obrazu na bardziej dojrzałe, prowadzące do bardziej skutecznego i dojrzałego psychicznie zachowania.

Nie jest to łatwe zadanie, ponieważ Harris opisuje aparat psychiczny i jego funkcje językiem potocznym, ale mało precyzyjnym. Poza tym wskazania terapeutyczne, jakie podaje, nie zawsze dadzą się przełożyć na język wskazówek autopsychoterapeutycznych łatwych do stosowania w codziennym życiu. Wydaje się, że stosunkowo największe korzyści terapeutyczne można z analizy transakcyjnej odnieść w codziennym życiu, jeżeli będziemy stosowali trzy grupy zabiegów:

– 1. Będziemy uczyli się rozpoznawać u siebie i u innych zachowania charakterystyczne dla „Dziecka” i „Rodzica”.

– 2. Będziemy uczyli się te zachowania „wyłączać” i „blokować”.

– 3. Będziemy uczyli się włączać do „transakcji” z innymi ludźmi naszego „Dorosłego” oraz wzmacniać go i budować.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>