„Dorosły” jako element struktury osobowości

Na DOROSŁEGO w naszym aparacie psychicznym składają się te wszystkie zapisy doświadczeń dziecka, które są związane z ujawnianiem przez niego samodzielności, badaniem rzeczywistości, manipulowaniem sobą rzeczami i ludźmi. Tworzenie tej warstwy osobowości zaczyna się pod koniec pierwszego roku życia. Kiedy dziecko staje się starsze, zaczyna ,,sprawdzać” słuszność nakazów i zakazów, jakimi bombardują je rodzice.

Niektóre z tych zakazów i nakazów uznaje za swoje, stwierdza ich prawdziwość i wartość w codziennym życiu. Harris nazywa tkwiącego w człowieku „Dorosłego” komputerem przetwarzającym i sprawdzającym informacje docierające z trzech źródeł: z zachowań dziecięcych, z nakazów i z zakazów rodziców oraz z własnych doświadczeń. Jeżeli doświadczenia potwierdzają większość nakazów i zakazów rodziców, dziecko włącza je do swego „Dorosłego”, Także jeżeli jego własne doświadczenia są pomyślne, to jest udaje mu się działać skutecznie, zaspokajać jak największą liczbę potrzeb, doznawać uczuć przyjemnych i chronić się przed uczuciami przykrymi, to jego dorosły WZMACNIA się, DOJRZEWA.

Dorosły jest tym obszarem osobowości człowieka, który kieruje się przeżytymi doświadczeniami, tą częścią aparatu psychicznego, która kieruje się logiką, rachunkiem prawdopodobieństwa, która kontroluje nasze zachowanie i włącza do zbioru przewodnich idei życiowych większość nakazów i zakazów rodziców oraz wypracowuje swoje własne, oparte na własnych doświadczeniach, a potem na przemyśleniach reguły życia i działania (Harris, 1979, s. 44 – 51).

To, co Harris nazywa dorosłym, można by z pewnym przybliżeniem nazwać silnym ego, zbiorem cech składających się na dojrzałą osobowość, silną wolą, dojrzałym charakterem. Jest to ta część osobowości, która powinna wywierać na nasze życie psychiczne decydujący wpływ.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>