Dostrzeganie zachowań dziecięcych w innych

Czytałem gdzieś, że słynny, nieżyjący już polski psychiatra prof. Brzeziński, kiedy był więziony w obozie koncentracyjnym, patrzył na SS- -manów jak na „przypadki” psychopatii i rozmawiał z nimi tak, jakby rozmawiał z pacjentem psychopatą. Dawało mu to dystans i uwalniało od grozy, jaką ci ludzie budzili w innych więźniach.

Zalecenie propagowane przez zwolenników analizy transakcyjnej, aby umieć w zachowaniu człowieka dostrzec „przemawiające” przez niego dziecko lub „ujawniającego” się w nim Rodzica jest od setek lat wykorzystywane w innej formie w nieświadomej działalności „autopsycho- terapeutycznej”.

Często ludziom zdarza się patrzeć na krzątaninę innych, na ich żabiegi, intrygi, działania jak na widowisko teatralne, jak na teatr. Postawa taka broni przed urazami, przed nadmiernym angażowaniem się. Zalecali ją niektórzy stoicy.

Obserwujmy zatem zachowanie innych, identyfikujmy w ich zachowaniu to, co dziecięce i infantylne, a będziemy na zachowanie w stosunkach i transakcjach z ludźmi reagować spokojniej, dojrzalej, mniej nerwowo no i oczywiście działanie nasze będzie obiektywnie bardziej skuteczne.

Dostrzeganie zachowań dziecięcych w innych i identyfikowanie tych zachowań daje nam terapeutyczne korzyści. Jeszcze większe terapeutyczne korzyści uzyskujemy, jeżeli nauczymy się rozpoznawać NASZE WŁASNE INFANTYLNE ZACHOWANIA.

Rozpoznawanie zachowań dziecięcych w naszym własnym zachowaniu jest szczególnie ważne wtedy, kiedy nasze „Dziecko” wyzwała w nas uczucia negatywne. Kiedy więc czujemy się życiowo przegrani, zapędzeni przez jakiś problem życiowy ,,w kozi róg”, kiedy opanowują nas uczucia przygnębienia, zniechęcenia do życia, kiedy nie widzimy przed sobą nadziei – dobrze jest uświadomić sobie, że te nasze reakcje są powtórzeniem reakcji takich, jakie ujawnialiśmy w bardzo wczesnym dzieciństwie, kiedy byliśmy całkowicie bezradni, słabi, uzależnieni od rodziców i od innych ludzi.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>