„Dziecko” jako element struktury osobowości

Charakterystycznym dla dziecka w kilku pierwszych miesiącach i latach życia są NACISKI silnych gwałtownych potrzeb i popędów, które „nie chcą” czekać, poczucie bezradności i poczucie niewydolności, poczucie, że nie jest się w stanie sprostać lawinie życiowych konieczności i wymagań stawianych przez rodziców. Charakterystyczne dla dziecka są też silne, gwałtowne, ale krótkotrwałe emocje: radości, euforii, szczęścia, smutku, przygnębienia, rozpaczy, złości, wściekłości.

Według Harrisa najbardziej charakterystyczną cechą dziecka jest poczucie własnej bezradności, niewydolności, poczucie winy i poczucie przegranej, poczucie, że NIE JEST SIĘ W PORZĄDKU, poczucie, że NIE JEST SIĘ OK. Poczucie własnej niewydolności, poczucie, że nie jest się w porządku, że nie jest się OK powstaje stąd, że dziecko jest bezradne r naciskane silnymi, gwałtownymi impulsami potrzeb i popędów, które spotykają się ze sprzeciwami i ograniczeniami ze strony rodziców.

Dziecko chciałoby ruszać się, jeść, ssać, badać, niszczyć, rozbijać,, krzyczeć, być ciągle z matką – ale te pragnienia są udaremniane. Nawet dziecko, które ma najszczęśliwsze dzieciństwo, często jest frustrowane, ograniczane w swoich spontanicznych reakcjach i zachowaniach. Z drugiej strony każde dziecko chciałoby uzyskiwać aprobatę matki, jej uśmiech, przytulanie, aprobata matki wyzwala u dziecka stany euforii.

Ponieważ jednak dziecko ciągle „robi coś nie tak” i naraża się na dezaprobatę ze strony rodziców, a zwłaszcza matki, powstaje w nim przekonanie, że jest mniej wartościowe, że jest nie w porządku, że NIE JEST OK (Harris, 1979, s. 41).

Aby przezwyciężyć własne poczucie mniejszej wartości, aby pozbyć się poczucia, że nie jest się OK, małe dziecko rozwija mechanizm kompensacji. Kompensacja jako strategia przystosowania polega na wykazywaniu sobie i innym, że „jest się lepszym”, że „moje jest lepsze”.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>