Frustracja cz. II

Przyjęcie za podstawę podziału właściwości struktury warunków, w jakich czynność przebiega, prowadzi do wyróżnienia trudności tego rodzaju jak: obniżony poziom informacji (wiadomości niepełne, inkoherentne, sprzeczne itp.), przeszkody („przesłony” utrudniające dopływ informacji, zewnętrzne fizyczne bariery, zakazy moralne i in.) oraz naciski i przeciwdziałania. Naciski oznaczają zarówno bodźce uboczne zakłócające działanie ukierunkowane na cel, oddziaływanie opinii publicznej, skłanianie do pośpiechu, a również „czynniki szkodliwe i niebezpieczne”. Elementem charakteryzującym przeciwdziałania jest zakłócenie lub udaremnienie dążenia do realizacji celu. Tu należą m. in. sytuacje gry i walki.

Przedstawiony w znacznym skrócie podział sytuacji trudnych wykazuje dużą przydatność w praktyce. Ułatwia mianowicie dokładne określenie konkretnej sytuacji poprzez wskazanie pod jakim względem jest to sytuacja trudna. Nierzadko jednak ta sama sytuacja nosi równocześnie cechy różnych trudności, co ilustruje poniższy przykład.

Ktoś pragnie nabyć piękną miniaturę. Ze względu na ograniczone środki finansowe może kupić tylko jedną spośród trzech, które ma przed sobą. Musi więc dokonać trudnego wyboru, co charakteryzuje sytuację konfliktową, tym trudniejszego, że ceny poszczególnych miniatur są zbliżone. Doznaje zarazem niedoboru informacji co do faktycznej wartości dzieł sztuki. Działając bowiem w warunkach presji czasowej (inny z klientów skłania się do nabycia wszystkich trzech miniatur) nie może zasięgnąć rady bardziej doświadczonego znawcy przedmiotu i musi decyzję podjąć niezwłocznie. A uwagi wypowiadane przez osoby oglądające miniatury zawierają informacje sprzeczne. Równocześnie kupujący doznaje poważnej rozterki (dodatkowy konflikt), czy aby dobrze postąpi kupując jakąkolwiek z miniatur, gdyż oznacza to wydanie pieniędzy przeznaczonych na wspólną wycieczkę z żoną. Przewidywanie następstw swego kroku, tj. wydania w tej chwili pieniędzy, wzbudza uczucie zagrożenia nasuwając na myśl reakcje dezaprobaty zawiedzionej małżonki. A odważna wyobraźnia uparcie podsuwa kuszący widok miniatury, która już wisi w domu ciesząc oko i duszę kolekcjonera.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>