Higiena wyobraźni

Treningi relaksacyjne i zabiegi autosugestii powinny służyć rozwojowi tej lepszej części naszej osobowości i pomagać zdobywać dystans do tej części, którą chcemy kontrolować. Treningi relaksacyjne i zabiegi autosugestii pójdą nam lepiej, jeżeli wytworzymy sobie sprzyjające im „środowisko”. Budowanie takiego środowiska to czytanie książek, które zachęcają do pracy nad sobą, obcowanie z ludźmi, którzy uprawiają jakieś formy autopsychoterapii, stosują jakieś psychiczne ćwiczenia. Budowanie takiego środowiska to oczyszczanie wyobraźni z myśli płaskich, nijakich, to także bronienie naszej psychiki przed zalewem myśli, informacji, uczuć pospolitych, przygnębiających, osłabiających odwagę wobec życia.

Wystarczy skierować rozmowę na inny temat niż bieda, niepowodzenia, choroby, wypadki i pogrzeby, jakimi chętnie raczą nas nasi znajomi. Wystarczy odłożyć książkę czy gazetę, która zalewa nas potokiem informacji wywołujących przygnębienie i zniechęcenie do życia. Wystarczy nie oglądać filmu pełnego gwałtów, nędzy życia i przemocy. Wystarczy usuwać z pamięci myśli o niepowodzeniach, kłopotach, a wprowadzać na to miejsce myśli o naszych powodzeniach, sukcesach, o tym, co widzieliśmy i przeżyli dobrego i pięknego.

Taka „higiena wyobraźni” oszczędza wiele naszych psychicznych sił. Nie pozwalajmy innym ludziom zalewać naszych myśli i wyobraźni informacjami o niepowodzeniach, chorobach, biedzie, gwałtach, przestępstwach, rozbojach, kradzieżach, występkach, nędzy i złośliwości ludzi. Takie myśli i obrazy upośledzają naszą wolę życia, wyzwalają lęki, osłabiają odwagę wobec życia, zużywają niepotrzebnie energię psychiczną, a przy tym niczego nas naprawdę nie uczą, przed niczym naprawdę nie zabezpieczają.

Treningi relaksacyjne i ćwiczenia autosugestii mogą stać się dobrym narzędziem naszej pracy nad sobą, jeżeli wyrobimy sobie wobec nich odpowiednie nastawienie. Nie trzeba traktować treningów relaksacyjnych i autosugestii jako „chwilowego lekarstwa” na nasze kłopoty psychiczne. Powinniśmy widzieć w nich raczej środki, którymi rozpoczynamy pracę nad sobą. Trzeba zdać sobie sprawę, że nasze życie psychiczne wymaga ciągłej „uprawy i konserwacji”, a treningi relaksacyjne i autosugestia są zazwyczaj tymi ćwiczeniami, od których zaczyna się pracę nad formowaniem własnej osobowości.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>