Impulsy i czyny autodestrukcyjne – kontynuacja

Istnieją też formy autodestrukcji polegające, zdaniem Horney, na uporczywym chorowaniu i niemożności wyleczenia się z jakiejś choroby. Ciekawą formą autodestrukcji jest psucie sobie życia i pogarszanie warunków własnej egzystencji. Oto ktoś porzuca nagle działanie, które już zaczęło przynosić konkretne wyniki. Inny porzuca nagle pracę. Ktoś inny jeszcze prowokuje w sposób nieświadomy konflikty, naraża się wpływowym ludziom i przez to psuje swoje szanse na sukces, na osiągnięcie czegoś.

Tę formę zachowań autodestrukcyjnych wykrywamy przez analizę życiorysu i konstatowanie, czy pewne typowe zachowania pojawiają się kilkakrotnie w typowych sytuacjach, np. nagłe porzucanie pracy nad jakimś problemem, prowokowanie osób, od których zależy w jakiś sposób powodzenie i dalsza kariera.

Zachowaniami autodestrukcyjnymi jest także rozluźnianie wewnętrznej dyscypliny, obniżenie wrażliwości na własne stany psychiczne, zaniedbywanie siebie. Przykładem takich zachowań jest nieprzestrzeganie higieny, zarywanie nocy, kiepskie odżywianie się lub przejadanie się, nadużywanie alkoholu, niedbanie o wygląd zewnętrzny, niechlujstwo, prowadzenie nieuporządkowanego życia, zaniechanie troski o własne zdrowie, ograniczenie życia do najbardziej płytkich i prostackich przyjemności.

Jako reakcja na psychiczne rozprzężenie mogą występować, pisze Horney, różne odmiany reakcji lękowych. Napady panicznego lęku, lęki o charakterze fobii, silny bliżej nie określony lęk i niepokój (Horney, 1978, s. 210-218).

Oprócz nienawiści i pogardy wobec siebie oraz związanych z tym zbyt wysokich wymagań w stosunku do siebie, oskarżania siebie, dręczenia i frustrowania siebie oraz agresywności wobec siebie przybierającej różne formy autodestrukcji, ludzi mających zbyt wyidealizowany obraz siebie cechują także inne właściwości i trendy działania. Ważniejsze z tych właściwości to: potrzeba osiągania perfekcji przesadna, nadmierna, neurotyczna ambicja.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>