KIEROWANIE SIĘ ZA BIEGIEM WYDARZEŃ

,,Winniśmy zabierać się do nauki nie po to, by zmieniać istniejący porzą dek rzeczy, bo to nawet nie jest dla nas ani możliwe, ani korzystne, lecz po to, żebyśmy sami siebie doprowadzili do harmonijnej zgody z biegiem wydarzeń, skoro otaczająca nas rzeczywistość jest już taka, jaką jest i z natury być musi. Bo co począć innego? Może wypada uciekać od ludzi? I jak to możliwe? A może pozostać przy nich i przeobrazić ich w innych? I kto da nam siłę po temu? Cóż więc pozostaje uczynić albo jaki znaleźć skuteczny sposób współżycia z nimi? Taki, żeby oni postępowali według własnego mniemania, a my sobie wcale niezgorzej zgodnie z naturą?” (E pik te t, 1961, s. 47-48).

„Filozof powinien zestroić swą wolę z wydarzeniami, tak iżby nasza wola nie buntowała się przeciw niczemu zgoła, co tylko się dzieje, a z drugiej strony, żeby nie pragnęła niczego zgoła, by się działo, z tego, co się nie dzieje. Błogosławieństwem dla ludzi o takim usposobieniu jest to, że ani nie doznają oni zawodu w swoich pragnieniach, ani nie doświadczają przeciwności, których unikają, ale zgodnie ze swym charakterem pędzą sobie w społeczności ludzkiej żywot bez smutku, żywot bez strachu, żywot bez zamieszania i niepokoju, i pilnie wypełniają swoje powołanie i obowiązki, wypływające z natury, a dodatkowo z ich stanu, czy to są obowiązki syna, czy ojca, czy brata, czy obywatela, czy męża, czy żony, czy sąsiada, czy towarzysza podróży, czy władcy, czy poddanego.” (Epik- tet, 1961, s. 148- 149).

,,Powołaniem filozofa nie jest bynajmniej troska i zabieganie o rzeczy zewnętrzne, ani o wino i oliwę, ani o nędzne ciało, lecz o co? O własną duszęl A w jakiej mierze o rzeczy zewnętrzne? W takiej mierze, żeby bez rozumnej przyczyny nie uganiał on się za nimi. Gdzie tu więc jest jeszcze właściwy powód do strachu? Gdzie tu więc jest jeszcze właściwy powód do gniewu? Gdzie tu więc jest jeszcze właściwy powód do lęku o rzeczy cudze, o rzeczy nie mające żadnej wartości? Te dwie bowiem zasady musimy mieć zawsze wyryte w pamięci: po pierwsze, że żadna rzecz, znajdująca się poza zasięgiem wolnej woli, nie jest ni zła, ni dobra, a po wtóre, że nie należy torować drogi biegowi wydarzeń, ale iść w ślad za biegiem wydarzeń.” (E p i k t e t, 1961, s. 247).

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>