Konflikty motywacyjne – dalszy opis

Ta bliskość konfliktu i nerwicy jest jednak pozorna. Go nie znaczy- oczywiście, że poważny konflikt emocjonalny nié bywa przyczyną nerwicy, Ale tak jak niesłusznie pomawia się sytuacje stressowe o z reguły szkodliwe oddziaływanie, tak niesłusznie zbyt często wiąże się związkiem przyczynowo-skutkowym konflikty i nerwice. Nieliczne tylko sytuacje konfliktowe, spośród wielu, jakie przychodzi człowiekowi przeżyć, są czynnikami, które odgrywają rplę w etiopatogenezie nerwic.

Zgodnie z założeniami tego rozdziału nie będą omawiane konflikty międzyosobnicze i między grupowe, lecz konflikty motywacyjne (wewnętrzne). Można je pomieścić, jak wiadomo, w obrębie sytuacji frustracyjnych, i nie rezygnując z takiego ujęcia, poniżej podano jedynie krótką charakterystykę różnych odmian konfliktów.

Konflikty wewnętrzne polegają na niezgodności między tendencjami do działania i opisywane są zwykle w terminach motywów, celów i reakcji. M. Mazur (1966, s. 124) radzi nazywać je „rozterkami” zachowując termin „konflikt” dla opisu sprzecznych dążeń dzielących ludzi. Nie wydaje się jednak, żeby ta zdrowa propozycja została ogólnie przyjęta. „Konflikt” jest terminem mocno tkwiącym w nauce i w języku potocznym. I nasuwa się jako właściwsze określenie (niż „rozterka”) dla sytuacji, które charakteryzują sprzeczne silne motywy. Lekarz, który ma do dyspozycji już tylko resztki środków opatrunkowych i leków, a działa w oblężonym mieście nie mogąc liczyć na żadną pomoc z zewnątrz, przeżywa dramatyczne chwile, gdy okoliczności zmuszają go do podawania np. środków przeciwbólowych jednym ciężko rannym a pomijania, z tragicznej konieczności, drugich. Otóż ulegając tradycjom językowym nazwiemy raczej silne sprzeczne motywy przeżywane przez lekarza konfliktem niż rozterką, choć i rozterki bywają prawdziwe, bolesne i głębokie. Spór ten nie ma większego znaczenia, ale bodaj lepiej mówić o rozterce (darowując jej nienaukowe pochodzenie) niż o konflikcie, gdy mamy na myśli sytuacje niezgodnych czy sprzecznych dążeń o stosunkowo nieznacznym nasileniu.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>