Kontrolowanie infantylnych reakcji – kontynuacja

Główne swoje zadanie widzi racjonalno-emocyjna terapia w przekształcaniu na temat tego, jak POWINNI zachowywać się inni ludzie i jaki POWINIEN być bieg zdarzeń w zewnętrznym świecie. Przykładem takiej nieracjonalnej przewodniej idei życiowej może być przekonanie, że CZŁOWIEK POWINIEN NA WSZYSTKIM SIĘ ZNAĆ i w każdej dziedzinie być KOMPETENTNY, że WSZYSCY LUDZIE, Z KTÓRYMI SIĘ STYKA, POWINNI OKAZYWAĆ MU SZACUNEK, UZNANIE I SYMPATIĘ, że WSZYSTKO ZAŁATWIA SZYBKO, GŁADKO i BEZ SPECJALNEGO WYSIŁKU.

Jeżeli człowiek jest głęboko przejęty takimi i podobnymi nieracjonalnymi „wiodącymi ideami”, to z chwilą kiedy sprawy układają się inaczej np. nie uzyskuje aprobaty i sympatii, nie może wykazać się kompetencją i perfekcją – przeżywa stany frustracji, przygnębienia, obniżonych nastrojów, wrogości do siebie i do innych. Nieracjonalne przekonania WYZWALAJĄ NEGATYWNE EMOCJE, te z kolei wywołują dalsze trudności przystosowania.

Skąd bierze się u ludzi większość tych irracjonalnych przekonań? Ellis jest zdania, że człowiek ma niejako dziedziczną skłonność do przyswajania sobie nieracjonalnych przekonań, a zwłaszcza systemów nakazów i zakazów.

Część z tych idei i przekonań jest wbudowywana w dziecko przez rodziców. Część nawyków myślowych wytwarza szkoła i oddziaływanie najbliższej rodziny, kolegów, przyjaciół. Duża część jest wytworem nadmiernych generalizacji. Np. przekonanie, że powinno się robić dobrze jakąś jedną czy drugą rzecz, może być nadmiernie zgeneralizowane i występować w postaci przekonania, że we wszystkim, co robię, muszę działać z maksymalną skutecznością.

Nabyta we wczesnym dzieciństwie wiedza, że trzeba być szczególnie wrażliwym na to, jak nas osądzają rodzice, może być nadmiernie zgene- ralizowana i występować w postaci przekonań, że powinniśmy z największą uwagą liczyć się z tym, co mogą o nas pomyśleć wszyscy inni ludzie. Dziecko przejmuje w czasie pierwszych lat swego psychofizycznego dorosłych nieracjonalnych przekonań dotyczących siebie i innych ludzi, które upośledzają nasze życie psychiczne.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>