Maltz i technika wyobrażania swojego optymalnego zachowania

W podobny sposób ćwiczą „w wyobraźni” znani pianiści i gracze w szachy. Grę utworów „w wyobraźni” uprawiał znany pianista Artur Schnabel. Granie w wyobraźni, w myśli zaleca znany holenderski nauczyciel gry fortepianowej C. G. Kop.

W podobny sposób ćwiczył w wyobraźni słynny arcymistrz szachowy Alechin. Alechin całymi tygodniami wyobrażał sobie siebie wałczącego z przeciwnikami. Wyjechał na kilka miesięcy na wieś, odizolował się od wszelkich bodźców, rzucił picie i palenie i trenował swoje myśli i wyobraźnię.

Jedną z metod poprawienia skuteczności działania, zalecaną dzisiaj przez psychologów, np. przez W. M. Marstona, jest dokładne wyobrażenie sobie roli, jaką ma się wykonywać, np. petenta ubiegającego się o zaangażowanie jako sprzedawca w sklepie. Należy wyobrażać sobie wszelkie związane z tym zachowania, pytania, odpowiedzi, nieoczekiwane zwroty rozmowy.

Takie kilkakrotne przepracowanie swojego zachowania w wyobraźni, w stanie spokoju i relaksu, powoduje, że w rzeczywistej sytuacji REAGUJEMY SZYBCIEJ, PEWNIEJ, Z MNIEJSZYMI OPORAMI. Ćwiczenia te robi się tak, że wyobraża się siebie, jakby się było w teatrze i ,,grało określoną rolę”, wyobrażając żywo i plastycznie swoje przyszłe OPTYMALNE zachowania.

Podobną technikę wyobrażania sobie swojego optymalnego zachowania stosują, jak podaje Maltz, terapeuci w amerykańskich szpitalach i sanatoriach. E. Mc Coldrick zaleca np. alkoholikom, przechodzącym kurację odwykową, wprowadzenie siebie każdego dnia w stan relaksu, a następnie jasne i dokładne wyobrażanie sobie, tak jakby to było na jakimś filmie, swojego nowego zachowania, takiego, jakie ono powinno być w codziennym życiu przy rożwiązywaniu głównych życiowych problemów.

Według Maltza, większość ludzi chcących zmienić swoje zachowania stosuje częstokroć bezskutecznie wielkie psychiczne wysiłki, „natęża wolę”, wysila się, ale nie uzyskuje powodzenia. Dzieje się tak dlatego, że ludzie nie umieją zaprząc do pracy wyobraźni i związanych z jej działaniem podświadomych mechanizmów funkcjonowania osobowości. Zamiast napięcia psychicznego, wysiłku, postanowień woli, gwałtownego zmuszania siebie do określonego zachowania powinno się uruchamiać działający w nas mechanizm skutecznego działania, związany z pracą wyobraźni. Wystarczy żywe, wyraźne wyobrażanie sobie swojego zachowania, takiego jakie ono powinno być, aby bez wysiłku woli takie zachowanie w życiu codziennym realizować. Na tym polega potęga POZYTYWNEGO MYŚLENIA I DZIAŁANIA (M a 11 z, 1976, s. 62-69). Ponieważ decydującą rolę w tych ćwiczeniach odgrywa praca wyobraźni, Maltz zaleca specjalne ćwiczenia wyobraźni.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>