Mechanizm działania terapii implozywnej

Mechanizm działania terapii implozywnej nie jest dotychczas jednoznacznie wyjaśniony. Nie wiadomo dokładnie, dlaczego przeżywanie silnych lęków przed określonym obiektem uwalnia od lęku przed tym lub podobnym obiektem. W terapii implozywnej zachodzi ciekawe zjawisko, że przeżycie silnego lęku przed obiektem ,.trochę” podobnym do oryginalnego zmniejsza lęk przed obiektem oryginalnym. Bywają wypadki, że podobieństwo sytuacji wyobrażanej do oryginalnej jest niewielkie, a lęk przed oryginalną, budzącą grozę sytuacją wyraźnie zmniejsza się.

Smith i współautorzy prezentują kilka „teorii” wyjaśniających działanie terapii implozywnej. Najpopularniejsza teoria ,,wygaszania” utrzymuje, że człowiek przeżywający lęk przed określonym obiektem czy sytuacją, z chwilą kiedy znajduje się w tej sytuacji czy staje oko w oko z obiektem budzącym lęk, ucieka od tego przedmiotu lub unika określonej sytuacji. Tak np. ten. kto boi się wysokości, z chwilą kiedy odczuwa lęk będąc na jakiejś wysokości, schodzi niżej i w ten sposób REAKCJA UNIKANIA tej sytuacji jest NAGRADZANA ZMNIEJSZENIEM SIĘ LĘKU i tendencja do unikania tej sytuacji jest dlatego tak silna.

Ten, kto odczuwa lęk przed wężem czy pająkiem, z chwilą spotkania się z wężem lub pająkiem unika kontaktu czy nawet widoku i wzbudzony przez węża czy pająka lęk zmusza do unikania tego „widoku” – bodźca. Unikanie zmniejsza lęk i jest „nagrodą” utrwalającą tendencję do unikania.

Terapia implozywna przerywa to „błędne koło”. Człowiek poddany terapii implozywnej, wyobrażający sobie siebie na jakiejś wysokości lub rzeczywiście tam się znajdujący, „nie ma ucieczki”, przeżywa silny lęk, ale nie ucieka, nie unika tego obiektu, który lęk wyzwala. Wobec tego lęk nie „nagradzany” ucieczką wygasa i człowiek uwalnia się od niego

Zwolennikiem takiego tłumaczenia działania zabiegów implozji są między innymi Stampil, Carrera, Hogan, Levis. Rachman proponuje interesującą hipotezę WYCZERPANIA ZDOLNOŚCI REAGOWANIA, które ma mieć miejsce w terapii implozywnej.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>