Modele nerwicy lękowej u zwierząt – dalszy opis

Metoda odruchowowarunkowa wzbudziła duże zainteresowanie wśród fizjologów i psychologów w Stanach Zjednoczonych. W dwóch zwłaszcza ośrodkach naukowych zajmujących się badaniem zachowania zwierząt przejęto metodę Pawłowa. Ośrodki te to Cornell University, gdzie badania były prowadzone przez wybitnego fizjologa Howarda S. Liddella (1952, 1960), oraz zakład uniwersytecki w Baltimore kierowany przez W. Horsleya Gantta. W tym miejscu zostaną jedynie przypomniane badania Gantta nad przebiegiem nerwicy doświadczalnej u psa Nicka. Szczegółowy opis doświadczeń i zachowania psa przedstawił Gantt w monografii: „Experimental Basis for Neurotic Behavior” (1944). Obserwacje były prowadzone przez blisko 12 lat. W tym okresie wykonano szereg doświadczeń: część z nich polegała na tym, że pies otrzymywał zadanie różnicowania dwóch par tonów, z których jedna para stanowiła bodziec warunkowy pokarmowy pozytywny, a druga, obejmująca takie same tony, lecz działające w odwrotnej kolejności, była bodźcem warunkowym hamulcowym. Stopniowo różnicę między tonami zmniejszano, tak że odróżnienie tonów stało się niemożliwe. Ta sytuacja doprowadziła do wystąpienia u psa typowych objawów nerwicy eksperymentalnej. Doświadczenia przerwano, uzyskując stopniowo ustąpienie objawów. Po długiej przerwie podjęto je ponownie. Tym razem jednak zmieniono w kamerze miejsce, z którego słychać było ton stosowany poprzednio. Nick zachowywał się, tak jakby nie dostrzegał tej zmiany: uciekał w przeciwległy kąt kamery i wśród oznak strachu wpatrywał się w jeden punkt, z którego ton słychać było przed dwoma laty podczas trudnych doświadczeń. Próby te powtarzano i każdorazowo pies zachowywał się w opisany, stereotypowy sposób. Po długim pobycie na wsi objawy nerwicowe ustąpiły całkowicie. Mimo to, gdy po sześciu latach wprowadzono psa do kamery, jego reakcja na ton nosiła, znane już z poprzednich obserwacji, wyraźne cechy zachowania stereotypowego.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>