Napięte mięśnie ciała są wyrazem nastawienia obronnego jednostki

Stan głębokiego relaksu, w jakim uprawia się medytację, powoduje rozluźnienie mięśni zarówno szkieletowych, jak i mięśni wewnątrz ciała. Rozluźnienie mięśni powoduje rozładowanie emocji, które były z napięciem tych mięśni związane.

Według cytowanego przez Schwäbischa i Siemsa Wilhelma Reicha człowiek, który przeżył dużo urazów i stresów, broni się przed dalszymi urazami i stresami przywdziewając na siebie „zbroję napiętych mięśni”.

Napięte mięśnie ciała są wyrazem nastawienia obronnego jednostki. Wprowadzenie organizmu w stan głębokiego relaksu rozluźnia mięśnie, których napięcie jest związane z przeżywanymi przez jednostkę aktualnymi lub dawnymi stresami i urazami. Rozluźnienie mięśni przyczynia się do zmniejszenia napięcia emocji.

Trzecim czynnikiem przyczyniającym się do rozładowywania urazów i stresów w procesie medytacji jest oderwanie się w czasie medytacji od bodźców codzienności. W procesie medytacji przestrajamy organizm i świadomość na inny sposób funkcjonowania niż to ma miejsce w codziennym zwyczajnym życiu. Przyjmujemy bierną postawę. Eliminujemy napływ codziennie działających myśli i wyobrażeń, nie przeżywamy tych co zawsze emocji.

Inaczej oddychamy, ciało znajduje się w stanie relaksu, całą uwagę koncentrujemy nie na tym, co w codziennym życiu, ale na powtarzaniu MANTRY. Otóż nawet te stosunkowo krótkie okresy wyłamania się z codziennego rytmu życia rozluźniają stare psychiczne struktury złożone z określonych wyobrażeń i emocji. Stany „innego bytowania” umożliwiają dojścia ,,do głosu” tego, co zapomniane, wyparte i stłumione.

Odrywając się od bodźców codzienności, od codziennych nastawień i emocji, pozwalamy dojść do głosu innym stłumionym stronom naszej osobowości, podobnie jak to dzieje się w stanach po zażyciu narkotyków, w intensywnej radości, i innych przestrajających działanie całego organizmu przeżyciach.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>