Neurotyczna ambicja – kontynuacja

Dążenia wypływające ze zbyt idealnego obrazu siebie cechuje, zdaniem Horney, NIELICZENIE SIĘ Z REALNYMI MOŻLIWOŚCIAMI. Np. jednostka o neurotycznych ambicjach musi zawsze i wszędzie być w centrum uwagi, być kimś najbardziej atrakcyjnym, najinteligentniejszym, najbardziej oryginalnym, bez względu na to, czy to potrzebne, czy nie, czy to jest możliwe, czy nie, czy sytuacja tego wymaga i czy to jest możliwe do osiągnięcia.

Druga właściwość tych dążeń, potrzeb i działań to ich KOMPULSYW- NOSC. Oznacza to, że jednostka NIE MOŻE tego nie robić, że czuje się jakby zniewolona do tego sposobu zachowania. Trzecią właściwością działań wynikających z realizacji treści zbyt wyidealizowanego obrazu siebie jest NIENASYCONOSĆ pragnień i działań. Osoba owładnięta neurotyczną ambicją czy dążeniem do perfekcji nie może zaznać spoczynku, nie może uwolnić się od swych potrzeb, chce zawsze i wszędzie dążyć do perfekcji, zawsze i wszędzie być najlepsza, unikalna, nieporównywalna.

Ostatnia wreszcie właściwość tych działań to PRZESADNA REAKCJA NA NIEPOWODZENIE. Człowiek mający zbyt wyidealizowany obraz siebie nie umie przegrywać, ponosić porażek, znosić niepowodzenia.

Osoba realizująca zbyt wyidealizowany obraz siebie panicznie boi się porażki, niepowodzenia. Niepowodzenie wywołuje stany depresji, przygnębienia, rozpaczy, wściekłości na siebie. Niepowodzenie, nawet drobne, wydaje się hańbą, klęską.

Horney dodaje, że wielką rolę w realizowaniu zbyt wyidealizowanego obrazu siebie odgrywa wyobraźnia. Osoba realizująca zbyt wyidealizowany obraz siebie przeżywa wiele swoich działań w wyobraźni. Często wyobrażanie zastępuje działanie. Wyobraźnia karmi i podsyca neurotyczną dumę, dążenia do perfekcji, nienawiść i pogardę wobec siebie. W wyobraźni odbywają się też antycypacje przyszłych działań, a zwłaszcza możliwych niepowodzeń. Obrazy wyobraźni sprowadzają lęk, rozpacz, przygnębienie (Horney, 1978, s. 36 – 44).

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>