Neurotyczna ambicja

Neurotyczna ambicja, pisze Horney, wyraża się w pragnieniach, aby mieć jakieś unikalne właściwości o niezwykłym natężeniu. Jest to duma „fałszywa”. Człowiek jest dumny nie z tego, czym realnie mógłby zostać, ale z tego, co jest nie do zrealizowania. Człowiek o przesadnej neurotycznej dumie będzie się np. szczycił, że jest niezwykle odporny fizycznie i psychicznie, że nie imają się go ciosy życia. Będzie się pysznił tym, że ma niezwykłe szczęście w życiu, że jest ulubieńcem fortuny.

Wyrazem neurotycznej dumy może być przekonanie, że należą się specjalne względy, że wszystko wolno. Osoba owładnięta neurotyczną ambicją może pysznić się tym, że jej moralność jest szczególnie rygorystyczna, że ma absolutne rozeznanie między dobrem i złem.

Charakterystyczne dla osób mających neurotyczne ambicje jest to, że nigdy nie przyznają się przed sobą do zranienia tej dumy i stosują różne zabiegi i mechanizmy obronne, które mają tę zranioną ambicję bronić.

Druga charakterystyczna właściwość to ta, że osoba posiadająca neurotyczne ambicje stara się tak zachować i lawirować, aby nigdy nie wystawiać siebie na próbę i nie doznać urazu ambicji, gdyby się coś nie powiodło (Horney, 1978, s. 122 -141).

Realizowanie w życiu cech zbyt idealistycznego obrazu siebie, charakteryzującego się nienawiścią i pogardą do siebie, jeżeli nie udaje się być tą idealną osobą, oraz nadmierną ambicją i dążeniem do perfekcji, odznacza się pewnymi charakterystycznymi właściwościami zachowania.

Realizowanie tych tendencji w codziennym zwyczajnym życiu, w życiu towarzyskim, zawodowym, rodzinnym, w różnych układach społecznych ma specjalne zabarwienie, co różni je od „normalnego” zaspokajania potrzeb psychicznych, popędów i realizowania innych tendencji reagowania.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>