Niektóre sposoby przeciwdziałania reakcjom i stanom lękowym

W rozdziale tym przedstawiamy niektóre sposoby przezwyciężania stanów i reakcji lękowych. Sposoby te można stosować w ramach uprawiania autopsychoterapii. Przy czytaniu o sposobach walki z własnym lękiem i przy praktycznym stosowaniu tych sposobów trzeba sobie wyraźnie zdać z tego sprawę, że nie ma uniwersalnego środka na pozbycie się lęku.

Cele, jakie można stawiać w zwalczaniu własnego lęku, sprowadzają się nie do tego, aby LĘKU W OGÓLE NIE DOZNAWAĆ, ale do tego, aby osiągnąć takie psychiczne stany, w których lęk nie obezwładnia, nie uniemożliwia wykonywania zadań życiowych, nie zubaża życia.

Celem działania jest wypracowanie sobie takich świadomie stosowanych środków obrony przeciw lękowi, aby lęk nie unieszczęśliwiał człowieka, żeby doznawana przykrość lub bezradność nie niszczyła pozytywnego obrazu siebie, aby unikać jak najmniejszej liczby czynności i sytuacji, których unikamy z powodu lęku.

Przy stosowaniu środków przeciwdziałania reakcjom i stanom lękowym trzeba zdać sobie sprawę z tego, że lęk będzie ciągle powracał i że trzeba ciągle z nim walczyć, ale walka ta będzie coraz łatwiejsza, bo przy systematycznie stosowanej autopsychoterapii stany te będą stanowiły coraz słabsze „tło” naszej aktywności życiowej i będą nachodziły coraz rzadziej, jeżeli bieg zdarzeń będzie normalny. Z chwilą kiedy jednak znajdziemy się w sytuacjach groźnych, niebezpiecznych i trudnych, nasilenie lęku może wzrosnąć, ale na pewno nie UNIEMOŻLIWI wykonywania głównych zadań życiowych.

Psychologowie, lekarze, pedagodzy opisują i propagują różne sposoby zwalczania własnego lęku. Przedstawimy tu pewne sposoby, które są „psychologicznymi” i „fizycznymi” środkami przeciwdziałania stanom i reakcjom lękowym.

Zarówno jedne, jak i drugie sposoby trzeba stosować w zależności od tego, jaki kto reprezentuje typ osobowości. Inne środki są lepsze dla ludzi aktywnych, agresywnych, dominujących, inne lepiej działają na mniej dynamicznych, spokojnych, biernych.

Inne środki trzeba stosować przy ostrych krótkotrwałych napadach lęku, inne przy długotrwałych stanach niepokoju. Inne wreszcie w jakiejś krótkotrwałej, niebezpiecznej sytuacji, a inne w normalnych, codziennych warunkach życia.

Przedstawiamy opis kilku najczęściej spotykanych w literaturze sposobów zwalczania lęku i strachu, takich które można stosować bez pomocy lekarza, psychologa, w oparciu o wiedzę, jaką każdy może nabyć.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>