O urazach psychicznych

Uraz psychiczny jest szczególnym przypadkiem sytuacji trudnej. Omawiając właściwości sytuacji trudnych starano się wykazać, że tylko niektóre z licznych sytuacji trudnych, jakie występują w życiu człowieka, uzasadniają nazywanie ich warunkami skrajnymi, sytuacjami krańcowymi, traumatyzującymi, a więc właśnie urazowymi itp. Co zatem charakteryzuje uraz psychiczny? Przede wszystkim o tym czy jakaś sytuacja jest urazem psychicznym, decyduje sposób jej spostrzegania. Znajduje tu zatem pełne zastosowanie dobrze znana zasada odnosząca się do wszelkich sytuacji trudnych, a więc również do psychicznych sytuacji urazowych. Pożar, który strawił dom wzniesiony wieloletnim nakładem sił, kosztów i wyrzeczeń, jest, jak można przypuszczać, dla jego właściciela sytuacją urazową. Tak sądząc przyjmuje się, że człowiek ten na wieść o poniesionej stracie będzie ją przeżywał bardzo boleśnie. A zatem dopóki wiadomość o pożarze, który np. zniszczył dom stojący na pustkowiu pod nieobecność ludzi, nie dotarła do osoby, dla której’ stanowi wiadomość tragiczną, wydarzenia tego nie nazwiemy urazem psychicznym, jak również wydarzenie to nie jest urazem psychicznym dla ludzi, u których nie wywołuje przykrej reakcji emocjonalnej. Człowiek, który czyta sobie, jakie to też nowe wypadki, skandale i tragedie wydarzyły się na świecie i nie traci dobrego nastroju, nie ulega rzecz jasna z racji tych wiadomości urazowi psychicznemu, mimo że te same wiadomości są dla niektórych osób, bezpośrednio zainteresowanych, wydarzeniami wstrząsającymi.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>