Obraz siebie człowieka o dojrzałej osobowości

Obraz siebie osoby psychicznie dojrzałej jest pozytywny. Człowiek psychicznie dojrzały wierzy w siebie, wierzy, że jest zdolny do walki z życiem. Ma obraz siebie jako osoby normalnej, akceptowanej przez innych, równie wartościowej jak inni ludzie w grupie społeczno-kulturowej, w której żyje.

Obraz siebie człowieka psychicznie dojrzałego cechuje się tym, że stawia on przed sobą realistyczne cele, takie, które są możliwe do osiąg- nięcia. Jego ideał siebie nie jest zbyt odległy od realnego obrazu siebie.

Obraz siebie człowieka o dojrzałej osobowości jest nacechowany aprobatą siebie, godzeniem się z właściwościami, jakie się posiada. Jest dobrze rozbudowany, zróżnicowany. Człowiek ma konkretną wiedzę o sobie, zna swoje możliwości psychofizyczne, swoje słabe i mocne strony i odpowiednio do tego stawia przed sobą realistyczne cele działania. Ujawnia umiarkowany stopień miłości własnej, ma poczucie rzeczywistości, godzi się z rzeczywistością taką, jaka jest, i jest nastawiony na konieczność przezwyciężania oporów, jakie trzeba pokonywać, aby realizować swoje życiowe cele.

Cechą obrazu siebie dojrzałej osobowości jest także i to, że człowiek jest przekonany o słuszności swojej drogi życiowej. Potrafi zająć zdecydowane stanowisko, powiedzieć „tak” lub „nie”, uwolnić się spod tyranii opinii i nacisków grupy społeczno-kulturowej, w której żyje. Jednocześnie jest zdolny do zajmowania elastycznego stanowiska, do zmiany własnej opinii, umie spojrzeć na siebie z dystansu i umie śmiać się z własnych słabostek i śmiesznostek.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>