Odczuwanie lęku jest czymś osobliwym

Najprostszym sposobem stosowania tolerancji wobec własnych stanów lękowych jest, po pierwsze, przyznanie się przed sobą do odczuwania lęku w określonej sytuacji. Samo takie przyznanie się przynosi zazwyczaj duży spadek napięcia fizjologicznego. Dalszym krokiem jest mówienie o tym z bliskimi sobie osobami. Chapman zaleca nie tylko zachęcanie do mówienia o własnych stanach lękowych, ale przemyślenia i omówienia z lekarzem ich tła psychicznego, „przemyślenia” swojego życia, zorientowania się w trudnościach własnego codziennego życia (Chapman, 1973, s. 59 – 61).

Z tolerancją własnych stanów lękowych, przyznawaniem się do nich przed sobą powinno iść w parze uspokajanie siebie. Prawie powszechne jest przekonanie, że odczuwanie lęku jest czymś osobliwym, co przytrafia się ludziom tylko sporadycznie.

Zdanie sobie sprawy, że lęk jest zjawiskiem normalnym, które towarzyszy w pewnych chwilach życia każdemu człowiekowi, jest zabiegiem krzepiącym, przeciwdziała deprecjacji własnego obrazu siebie.

Uspokajanie siebie oznacza także myślenia o tym, że na lęk można znaleźć środek obronny, a najważniejsza rzecz to zdanie sobie sprawy, że lęk nie jest SYMPTOMEM jakiejś poważnej choroby, która rozwinęła się w organizmie i dała o sobie znać, oraz nie jest symptomem POGARSZANIA SIĘ, DEGRADACJI APARATU PSYCHICZNEGO. Dotyczy to zwłaszcza ostrych stanów lękowych, napadów lęku, fobii.

Chapman opisuje przypadki z praktyki lekarskiej, w których ludzie przeżywający napady lęku byli przekonani, że zaczyna się atak serca, że jest to atak choroby nerwowej, że jest to groźba wylewu krwi do mózgu, że przeżywanie lęków „uszkadza” serce itp., że cierpi się na jakąś niezwykłą i groźną chorobę.

Chapman radzi zwracać uwagę osób cierpiących na stany lękowe, że ich tła nie stanowi choroba ciała, ale jakieś przeżyte aktualnie lub dawniejsze urazy i frustracje psychiczne oraz stawianie sobie i najbliższym zbyt wysokich wymagań (Chapman, 1973, s. 49-61).

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>