Odhipnotyzowywanie siebie od fałszywych wyobrażeń o sobie cz. II

Trenerzy sportowców wyczynowych znają fakty „zahipnotyzowania się” wyczynowca jakąś „granicą”, której nie mogą przekroczyć. Ciężarowiec „nie może” więcej podrzucić, niż określoną ilość kilogramów, skoczek wyżej skoczyć, bokser pokonać określonego przeciwnika. Ale kiedy trener zmieni ciężar czy wysokość poprzeczki tak, że sportowiec tego nie widzi, udaje mu się czasem zupełnie łatwo „niemożliwą” dla niego barierę przekroczyć.

Nie blokujmy zatem naszych możliwości działania fiksowaniem się na jakichś wyobrażeniach o własnych „niemożnościach”, wprowadzajmy na to miejsce optymistyczne myśli i wyobrażenia naszego działania.

Szczególnie łatwo zahipnotyzować siebie własnym poczuciem mniejszej wartości. Poczucie mniejszej wartości nie powstaje na skutek „obiektywnych” danych, powstaje jako wynik negatywnych myśli i uczuć odczuwanych do siebie, jako wynik posiadanych o sobie fałszywych wyobrażeń i jako wynik złego do siebie nastawienia.

Posiadający poczucie mniejszej wartości człowiek zachowuje się w życiu tak, jakby „chciał” to poczucie potwierdzać. Działa tak, że coś mu się nie uda, czegoś zaniedba, wmanewruje się w trudną sytuację. To wszystko powoduje wzrost negatywnych myśli i opinii o sobie, wzrost negatywnego do siebie nastawienia i utrwalenie poczucia mniejszej wartości. Poczucia mniejszej wartości można się oduczyć, wymaga to jednak specjalnych zabiegów i przestrzegania pewnych reguł działania.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>