Odhipnotyzowywanie siebie od fałszywych wyobrażeń o sobie

Budowanie pozytywnego obrazu siebie to nie tylko umacnianie się w dobrym pozytywnym mniemaniu o sobie, uczenie się optymizmu i zaufania do siebie, to także uczenie się zmieniania zafiksowanych opinii o sobie, określeń siebie, przezwyciężanie lęków przed realnymi lub wyimaginowanymi trudnościami życia. Jest to proces odhipnotyzowywania fałszywych wyobrażeń o sobie.

Maltz podaje przykład Alfreda Adlera, który jako uczeń „zahipnotyzował” siebie mniemaniem o sobie, że jest złym matematykiem. Unikał więc zajęć z matematyki, uważał się za niezdolnego do jej rozumienia. Pewnego razu znalazł rozwiązanie trudnego matematycznego zadania, którego nikt w klasie nie umiał znaleźć. Od tego momentu „odhip- notyzował się”. Jego mniemanie o sobie jako o chłopcu, który nie może zrozumieć matematyki, zmieniło się i zaczął miewać dobre stopnie z matematyki.

Takie wmówienie sobie czegoś, obojętnie z jakiej dziedziny, że coś jest za trudne, niemożliwe do osiągnięcia, niemożliwe do przeprowadzenia, działa na człowieka tak jak polecenie czy rozkaz hipnotyzera, który może człowiekowi nakazać, że czegoś nie jest w stanie zrobić lub że ma tak a tak zachować się w takiej a takiej sytuacji.

Odhipnotyzowanie siebie polega najkrócej mówiąc na celowym i świadomym zastępowaniu NEGATYWNYCH wyobrażeń o sobie wyobrażeniami POZYTYWNYMI. Maltz podaje wiele przykładów pokazujących, jak takie mocno ufik- sowane, „hipnotyczne” wyobrażenia o sobie determinują ludzkie działanie.

Oto sprzedawca w jakimś amerykańskim domu towarowym uzyskiwał rok w rok regularny przychód w wysokości 5 tys. dolarów. Niezależnie od tego, co i na jakim stoisku sprzedawał, zysk z jego udziału utrzymywał się zawsze w granicach 5 tysięcy. Jego obraz siebie sprzedawcy, który może zarobić 5 tysięcy, sterował jego działaniem.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>