Odmiany procesów desentyzacji – kontynuacja

Lazarus i Abramowitz przeprowadzili uwieńczone powodzeniem próby jeszcze innej odmiany desentyzacji. Zastosowano ją do pozbywania się lęków przez dzieci. Po dokładnych wywiadach i rozmowach ustalono typowe sytuacje wywołujące u dzieci lęk i przygotowano odpowiednie fotografie przedstawiające takie sytuacje.

Następnie terapeuci dowiedzieli się w wyniku szczegółowych rozmów z dziećmi, jakich bohaterów podziwiają, czego pragnęłyby dokonać, gdyby to było możliwe, jakie mają marzenia, jakie chciałyby przeżyć przygody i jakie role w nich odgrywać.

Następnie proszono dzieci, aby wygodnie usiadły, zamknęły oczy i wyraźnie, plastycznie wyobrażały sobie swoje ulubione przygody, bohaterów, postacie, jakimi chciałyby być, i działanie tych bohaterów i postaci.

W ten sposób wyzwalano u dzieci silne uczucia dumy, odwagi, dobrego samopoczucia, radości, determinacji działania. Kiedy dzieci były już „naładowane” tymi uczuciami, pokazywano im fotografie przedstawiające sceny lękowe. Uczucia i stany przeżywane przez dzieci zastępowały reakcje lękowe wyzwalane fotografiami.

W ten sposób, po wzbudzeniu pozytywnych uczuć, przechodzono kolejne, coraz bardziej naładowane lękiem, sytuacje (oglądanie fotografii) i dokonywano systematycznej desentyzacji za pomocą wzbudzonych uczuć przez myślenie o bohaterach, ich przygodach i własnych działaniach (Morris, 1977, s. 285 – 286).

Technika wspomagania procesu desentyzacji odpowiednimi wypowiedziami i wyobrażeniami. Psychoterapeutyczny proces desentyzacji można, zdaniem Meichen- bauma, wzmóc stosując w czasie jego przebiegu odpowiednie słowa i wyobrażenia.

Sam proces relaksacji ulega przyspieszeniu i pogłębieniu, kiedy w czasie odprężania jakiejś partii mięśni mówimy sobie „SPOKÓJ” lub, jak radzi Cautela, „jestem spokojny i odprężony”.

Również powtarzanie słowa „spokój” lub „jestem spokojny i odprężony” w czasie wyobrażania sobie odprężających, przyjemnych scen i sytuacji wzmaga stan relaksu. Bardzo pomagają takie słowa, kiedy przygotowujemy się na spotkanie sytuacji lękowej i stresowej.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>