Odmiany procesów desentyzacji

Morris podaje krótkie wzmianki o różnych modyfikacjach i wprowadzanych zmianach do procesu desentyzacji przez różnych praktyków. Możliwa jest technika desentyzacji stosowana in vivo, w realnych sytuacjach życiowych. Podopieczny ustala kilka sytuacji, w których odczuwa lęk, i stara się w nich przebywać. Przed znalezieniem się w określonej sytuacji nie robi on ćwiczeń rozluźniających, relaksowych, ale napotyka określoną sytuację w towarzystwie terapeuty. Uczuciami, które zamiast reakcji odprężenia mają występować na bodźce lękowe danej sytuacji jest dobre samopoczucie, pewność siebie oraz zaufanie do towarzyszącego terapeuty. Morris opisuje taki rodzaj desentyzacji dokonywany przez podopiecznego, który bał się jazdy windą. Wspólnie z terapeutą chodzili po mieście i najpierw razem, potem oddzielnie jeździli różnymi windami. Zaczynali od sytuacji najłatwiejszych, od wjazdu wspólnie na pierwsze piętro. Potem trudności stopniowo wzrastały. Seans zakończył się pozytywnie wtedy, kiedy podopieczny wjechał sam windą na najwyższe piętro wysokiego wieżowca, a terapeuta pozostał na ulicy.

Inną odmianą jest uczenie się znoszenia lęku wspólnie z jakąś osobą znaczącą: z terapeutą, rodzicami. Np. lęk przed wężami odwarunkowano w ten sposób u dzieci, że kazano im zbliżać się do węża, a potem dotykać go, ale najpierw robił to terapeuta. Dotykanie odbywało się też stopniowo. Najpierw przez grube rękawice, potem przez cieńsze, wreszcie gołą ręką. Najpierw ogon, potem głowa.

Inną ciekawą odmianą techniki desentyzacji jest nagrywanie lękowych scen na taśmę magnetofonową i wysłuchiwanie ich w domu bez obecności terapeuty. Trening odprężający i nagranie poszczególnych scen odbyło się wspólnie z terapeutą po dokładnym wywiadzie i szeregu rozmowach z podopiecznym. Tego rodzaju psychoterapia odpowiada osobom, które wolą ćwiczyć w swoim własnym, a nie w narzuconym przez terapeutę tempie. Ten rodzaj technik wprowadzali praktycznie Lang oraz Migler i Wolpe.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>