OSOBOWOŚĆ

Wyrażenie bardzo wieloznaczne. Istnieje współcześnie ponad pięćdziesiąt różnych definicji osobowości. Większość współ czesnych psychologów używając wyrażenia „osobowość” ma zazwyczaj na myśli jakąś ORGANIZACJĘ CAŁOKSZTAŁTU życia psychicznego człowieka.

Eysenck określa osobowość jako względnie trwałą i stałą organizację charakteru, temperamentu, intelektu oraz konstytucji fizycznej osoby, determinującą specyficzny sposób przystosowania się jednostki do otoczenia.

Według Warrena i Carmichela osobowość jest jednolitą psychiczną organizacją ludzkiej istoty na określonym etapie jej rozwoju, obejmującą charakter, intelekt, temperament, uzdolnienia, postawy moralne i wszelkie inne postawy wytworzone w ciągu życia jednostki.

Cytowany często w literaturze psychologicznej Allport ujmuje osobowość jako dynamiczną organizację tych psychofizycznych systemów jednostki, które determinują jej specyficzny sposób przystosowania się do otoczenia.

Istnieją poglądy dość odosobnione zresztą, że nie każda organizacja całokształtu życia psychicznego człowieka jest osobowością, ale organizacja specjalnie ukształtowana, taka np. w której decydującą rolę odgrywają szlachetne ideały, wyższe wartości, wyższe uczucia, prospołeczne postawy.

W organizacji zwanej osobowością wyróżnia się najczęściej takie elementy jak uzdolnienia, emocje, postawy, potrzeby, popędy właściwości obrazu siebie, mechanizmy obronne, właściwości charakteru i cechy temperamentu.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>