PERCEPCJA I POSTAWA

PAMIĘĆ. Pamięć według Meumanna jest tendencją do pojawiania się w świadomości wyobrażeń i do odnawiania się wrażeń i wyobrażeń. Pojawienie się i odnawianie wrażeń i wyobrażeń dokonuje się bądź „własną mocą”, bądź przy pomocy innych wyobrażeń.

PERCEPCJA. Percepcja jest to wyrażenie wieloznaczne. Używane zamiennie z wyrażeniem spostrzeganie. Wyrażenie percepcja ma jednak szerszy zakres. Percepcję jest najwygodniej określić jako zespół schematów reagot- wania, powstających pod wpływem działania bodźców z zewnątrz i z wewnątrz organizmu na analizatory wzrokowe, słuchowe, dotykowe, węchowe, smakowe, kinestetyczne, polegających na:

– 1. wykrywaniu bodźców,

– 2. rozpoznawaniu i identyfikowaniu bodźców,

– 3. odróżnianiu różnych jakości działających strumieni bodźców,

– 4. wartościowaniu strumieni bodźców.

Na schematy reagowania zwane percepcją składają się zespoły reakcji określane jako wrażenia, czucia, spostrzeżenia, reakcje uwagi, pamięci, ujmowania stosunków. POSTAWA. Według Allporta postawa jest to umysłowy i nerwowy stan gotowości zorganizowany przez doświadczenie a wywierający kierowniczy lub dynamiczny wpływ na reakcję jednostki w stosunku do wszystkich przedmiotów i sytuacji, z którymi jest związana.

Najprościej można określić postawę jako wyuczoną cechę osobowości, dzięki której człowiek reaguje w określony sposób wobec określonej klasy obiektów. W postawie wyróżnia się przedmiot (czego ona dotyczy), kierunek (określony sposób reagowania, np. aprobata-dezaprobata, wro- gość-przyjaźń, zbliżanie-unikanie itp.) oraz intensywność, czyli siła określonego kierunku reagowania.

Współcześnie wyróżnia się wiele różnych grup postaw, np. postawy wartościujące, polityczne, religijne, małżeńskie, prospołeczne itp. Wyrażeniem zbliżonym do wyrażenia postawa jest zwrot językowy „nastawienie”. Obydwa wyrażenia bywają używane zamiennie.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>