Podwójny (lub wielokrotny) konflikt typu dążenie – unikanie

Podwójny (lub wielokrotny) konflikt typu dążenie – unikanie łączy się z dwoma (lub z kilkoma) celami, z których każdy wzbudza tendencję do dążenia i unikania. Jako przykład może posłużyć rozbudowana sytuacja konfliktowa pacjenta, który chce wyjechać za granicę, gdzie może podnieść swoje kwalifikacje zawodowe, a zarazem stoi przed alternatywą: operacja lub wielomiesięczne leczenie w szpitalu. Pacjent pragnie odzyskać zdrowie, ale pragnie też zrealizować z dawna przygotowywane plany i wyjechać na kilka miesięcy. Odłożenie wyjazdu może spowodować utratę z trudem wywalczonej szansy. Cele są więc dwa: odzyskać zdrowie i wyjechać za granicę. Pierwszy cel może zostać osiągnięć ty w dwojaki sposób, z tym że operacja, według wyjaśnień lekarzy, jest w tym przypadku postępowaniem bardziej wskazanym, ale budzi lęk. Długie leczenie w szpitalu też nie jest pociągające, a nadto przekreśla możliwość rychłego wyjazdu. Operacja, jeżeli pacjent podda się jej w najbliższym czasie, to zapewne nie będzie stanowiła przeszkody i wyjazd nastąpi w oznaczonym terminie. Pojawienie się jednak nawet drobnych powikłań pooperacyjnych przedłuży pobyt w szpitalu, a to już udaremni wyjazd. Rozterkę pogłębia okoliczność, że już teraz, nie widząc kiedy i jaki wynik przyniesie leczenie, trzeba podjąć decyzję dotyczącą wyjazdu i załatwić wymagane formalności.

Te zazębiające się trudności przypominają trochę ,,samoińdu- kujący się konflikt mieszkaniowy”, jeżeliby tak go nazwać. Doświadczają go niektórży ludzie ubiegający się w pewnych miastach o zezwolenie zameldowania się na stałe. Starania te podejmowane są m. in. po to, żeby spełnić warunek uzyskania członkostwa w spółdzielni mieszkaniowej. Aby jednak zameldować się na pobyt stały, trzeba w tym mieście pracować, a żeby pracę podjąć, dobrze jest już mieszkać na stałe, gdyż przy przyjmowaniu do pracy preferuje się stałych mieszkańców miasta. Nie należy jednak zrażać się, cała ta książka uczy, że trudności hartują.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>